Реєстрація та супровід виграшних проєктів

РЕЄСТРАЦІЯ ВИГРАШНОГО ПРОЄКТУ

Для реєстрації виграшного проєкту необхідно підготувати та надати до Проєктного офісу НУ «Львівська політехніка» наступні документи:

 1. Копію Грантової угоди мовою оригіналу з усіма додатками (в т.ч. Аплікаційна форма). Копія грантової угоди має бути прошита та пронумерована і підписана корівником проєкту. (Рекомендації по брошуруванню / Шаблон-наліпка з штампом для брошурування).
 2. Засвідчений переклад грантової угоди (переклад грантової угоди має бути прошитий та пронумерований)
 3. Копію Партнерської угоди мовою оригіналу (за наявності, у проєктах, де вона передбачена; прошита та пронумерована).
 4. Переклад партнерської угоди (прошитий та пронумерований).
 5. Опис проєкту (Додаток 1).
 6. План заходів, які передбачені в грантовій угоді (Додаток 2).
 7. Кошторис проєкту (Додаток 3).
 8. Подання на створення творчого колективу та Подання на роботу за індивідуальними договорами підряду. Важливо: зверніть увагу, що оплата за індивудуальними договорами підряду можлива лише для науково-педагогічних працівників. 

Шаблони документів для реєстрації проєкту можна отримати за посиланням – Посилання на додатки для підготовки документів.

 

ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Під час реалізації проєкту керівник проєкту та члени творчого колективу повинні:

 1. Виконувати усі зобов’язання в термін, який вказано у грантовій угоді.
 2. Вчасно готувати та давати на погодження в Проєктний офіс пакет документів на оплату (індивідуальні договори підряду, акти виконаних робіт, реєстр для виплат).
 3. Готувати звіти про реалізацію проєкту (періодичні, підсумковий, фінансові) та надавати їх на погодження в Проєктний офіс.
 4. Двічі в рік (січень, липень) надсилати звіт (поточний моніторинг стану виконання проєкту) до МОН України. Звіт подається у двох екземплярах у паперовому вигляді, та 1 екземпляр у e-вигляді до Проєктного офісу. Усі зібрані звіти з університету ПО надсилає централізовано до МОН.
 5. Обов’язково зареєструвати проєкт як проєкт МТД в КМ України та отримати реєстраційний номер проєкту (Інструкція з реєстрації проєкту в КМ України).
 6. Зберігати усю проєктну документацію на час дії проєкту та 5 років після його закінчення.

 

Корисна інформація:

 1. Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці
 2. Статут Національного університету «Львівська політехніка»
 3. Шаблон презентації та логотипи (укр та анг мовами) Львівської політехніки
Оновлено 2 місяці 4 тижні тому