Програма Горизонт Європа

Програма «Горизонт Європа» – це рамкова програма ЄС з фінансування досліджень та інновацій на 2021-2027 роки із бюджетом 95,5 млрд євро, є найбільшою з подібних програм у світі.

Програма сприяє співпраці та посиленню впливу досліджень та інновацій на розробку, підтримку та реалізацію політики ЄС, а також вирішенню глобальних проблем шляхом створення та поширення передових знань та технологій.

Можливості, що їх відкриває програма «Горизонт Європа» для дослідників і країн, у яких вони працюють, є дуже цікавими й для України, оскільки Україна є асоційованою країною до Горизонт Європа – для українських організацій відкриті всі можливості програми. 

Участь у програмі важлива для українських вчених та новаторів, адже вона:

  • дозволяє використовувати європейські інструменти конкурсного фінансування та надання грантової підтримки;
  • забезпечує умови для проведення спільних досліджень із партнерами з країн-членів ЄС;
  • надає доступ до дослідницької інфраструктури країн-членів ЄС та сприяє розбудові матеріально-технічної бази в Україні.

Програма "Горизонт Європа" передбачає принцип відкритих конкурсів, які оголошуються Європейською комісією та публікуються на Порталі фінансування та тендерів Європейської комісії. Актуальні конкурси можна знайти за посиланням

Більшість конкурсів програми «Горизонт Європа» передбачають фінансування проєктів, які реалізуються у складі консорціуму. У консорціумі має бути щонайменше 3 установи з 3 різних країн: одна установа обов’язково з країни ЄС, інші – з ЄС або асоційованих країн (окрім програм MSCA, ERC, EIC). Всі ці організації повинні бути незалежні одна від одної. 

Серед умов, на які слід звернути увагу при виборі конкурсу, це релевантність тематики та пріоритетів конкурсу, очікувані результати та обсяг робіт, очікуваний TRL, який має досягнути діяльність наприкінці проєкту, та дедлайн подачі пропозиції на конкурс. В свою чергу, проєкт має бути інноваційним, комплексним, а заявка має бути оформлена згідно вимог конкурсу. 

Для роботи з порталом Funding & tenders Opportunities, треба мати створений свій акаунт.  Для створення акаунту рекомендуємо скористатися Інструкція по створенню особистого кабінету на F&T Opportunities Portal.

Крім того, всі організації, залучені до підготовки заявки, повинні бути зареєстровані в Реєстрі учасників порталу Funding & tender та мати 9-значний ідентифікаційний код учасника (PIC). 

Для Львівської політехніки номер PIC: 998579305.

Пропозиції подаються за допомогою форм заявок, доступних у Системі подання. Форма заявки складається з двох частин, A та Б:

  • частина A - адміністративна частина заявки, яка містить структуровані адміністративні форми з даними про учасників, юридичні декларації та контактних осіб (запонюється онлайн);
  • частина Б - змістовна частина заявки, яка містить технічний опис проєкту із запланованими заходами, робочими пакетами, витратами тощо, також включає додатки та супровідні документи, якщо це вимагається умовами конкурсу.

Корисна інформація:

  1. Вебінар від Проєктного офісу "Програма Горизонт Європа - можливості для українських науковців
  2. Профіль Львівської політехніки на порталі Funding & tender - Профіль НУЛП.
Оновлено 2 місяці 4 тижні тому