Найпоширеніші запитання

Питання: Який номер реєстрації (PIC) Львівської політехніки на порталі Funding & tender opportunities?

Відповідь: 998579305.

 

Питання: Для чого зберігати документи по проєкту та надавати їх у Проєктний офіс? 

Відповідь: В Україні реципієнтами, (спів)виконавцями та (спів)бенефіціарами проєктів є організації грантоотримувачі (тобто, відповідальність несе Львівська політехніка загалом, а не конкретна особа чи кафедра). За цільове використання коштів керівники організацій-виконавців підзвітні Європейській Комісії та Державній аудиторській службі України. Європейська Комісія (або за їх дорученням інша організація) має право під час виконання і протягом 5 років після закінчення проєкту перевірити діяльність та якість результатів проєкту в кожній організації та країні партнерства. Проєктний офіс здійснює супровід освітніх міжнародних проєктів, керуючись «Положенням про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці», затвердженим наказом ректора № 247-1-10 від 25.05.2022 р. 

 

Питання: Кого можна включати до творчого колективу і яка відповідальність керівника та виконавців проєкту?

Відповідь: До творчого колективу входять керівник (академічний координатор) та виконавці проєкту (науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники, докторанти, аспіранти та студенти). До подання на роботу за ІДП не можна включати аспірантів, докторантів та студентів. На основі подання Проєктний офіс готує наказ на створення творчого колективу та наказ про дозвіл роботи за індивідуальними договорами підряду. Керівник проєкту здійснює загальне керування проєктом, визначає творчий колектив, здійснює моніторинг реалізації проєкту, готує звітні матеріали, відповідає за розподіл коштів та їх цільове використання тощо. Контроль за виконанням обов’язків членами проєктної команди та якістю реалізації проєктів покладено на керівника проєкту. Всі члени творчого колективу несуть однакову відповідальність за належне виконання зобов’язань по проєкту. 

 

Питання: Який документ є підставою для виплат членам трудового колективу по проєкту?

Відповідь: Після надходження коштів на рахунок університету та проведених заходів (прочитаних факультативних курсів чи інших активностей) необхідно підготувати фінансові документи (акти виконаних робіт), оскільки вони є підставою для виплат винагороди членам творчого колективу. Більш детальніше про інші фінансові документи, які потрібно підготувати в ході реалізації проєкту подані в окремій інструкції, яку можна дізнатися з ПО.

 

Питання: Де взяти шаблони для реєстрації проєкту Жан Моне? 

Відповідь: Звернувшись до відповідного фахівці Проєктного офісу Львівської політехніки або в керівника проєкту.

 

Питання: Яка звітність потрібна з процесу навчання за створеним курсом Жан Моне Модулі/Кафедри? Що вимагає ЄС?

Відповідь: Для успішної реалізації проєкту потрібно створити:

- подання на факультативний курс, 

- наказ про проведення факультативного курсу по проєкту, 

- список слухачів/студентів курсу, 

- план занять факультативного курсу, 

- робочу програму факультативного курсу, 

- звіт по проведених активностях за проєктом. 

ЄС покладає контроль за виконанням проєктів Жан Моне на університет Львівська політехніка. Також залишає за собою право проведення аудиту на протязі 5 років після його завершення.

Шаблони документів можна знайти за посиланням.

 

Питання: Як записатися на консультацію до Проєктного офісу?

Відповідь: Команда Проєктного офісу поділяється на відповідальних за певними напрямами консультування. Оберіть фахівця у розділі “Команда офісу”, який дотичний до напряму Вашого питання, та напишіть на вказану електронну пошту.

 

Питання: Чому необхідно реєструвати проєкт як проєкт матеріально-технічної допомоги в Кабінеті Міністрів України?

Відповідь: Реєстрація проєкту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України є обов’язковою, відповідно до п. 11. Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що затверджений постановою КМУ №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 (зі змінами), зазначено, що всі Проєкти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації. Детальніше як зареєструвати проєкт та отримати номер державної реєстрації в окремій інструкції.

 

Питання: Чи можна брати участь у освітніх міжнародних конкурсах (наприклад, Erasmus+) не від Львівської політехніки, а від імені кафедри чи Інституту?

Відповідь: Ні. На такі типи проєктів можна  подаватися лише від імені зареєстрованої освітньої організації, використовуючи її PIC номер.

 

Питання: Як знайти партнера для участі в проєкті?

Відповідь: Деякі конкурси вимагають залучення партнерів до проєкту. У такому випадку потрібно підібрати ЗВО з країни, яка може приймати участь у даному конкурсі та сконтактувати з Міжнародним відділом або Проєктним офісом університету. У листі надати короткий опис організації та своєї кафедри. Далі фахівці Міжнародного відділу направлять Ваш лист до відповідного факультету, який займається подібною тематикою. Якщо науковців університету цікавить співпраця, то Ви отримаєте відповідь на свій лист. Після цього слід підтвердити свої наміри про співпрацю, надавши короткий опис Вашого проєкту.

 

Питання: Які є можливості для участі у конкурсах програми Erasmus+ для Львівської політехніки?

Відповідь: НУ “Львівська політехніка”, як ЗВО може приймати участь у всіх відкритих конкурсах для України у галузі вищої освіти, освіти дорослих, професійно-технічної, шкільної освіти та у сфері молоді й спорту. Перелік актуальних відкритих можливостей дивіться на сайті ПО та Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

 

Питання: Які вимоги щодо партнерства у проєктах KA220 Erasmus+?

Відповідь: У конкурсах цього напрямку українські організації можуть брати участь лише як партнери (учасники). Мінімальний склад консорціуму: 3 ЗВО з 3 різних країн-членів Програми (держави ЄС або країни партнери) та 1 ЗВО з України. 

 

Питання: Які вимоги щодо партнерства у проєктах з розвитку потенціалу Erasmus+ (наприклад, CBHE)?

Відповідь: У Національних проєктах - мінімально по 1 ЗВО з 2 країн-членів Програми (держави ЄС або країн-партнерів) + 2 ЗВО з України. У Багатонаціональних проєктах: 2 ЗВО з 2 країн-членів Програми та по 2 ЗВО з 2 різних третіх країн (в т. ч. з України).  

 

Питання: Чи потрібен партнер для участі у конкурсі Жан Моне?

Відповідь: Ні, залучати партнерів у рамках конкурсу Жан Моне не потрібно. Цей конкурс передбачає подачу заявки від 1 апліканта.

Оновлено 3 місяці тому