Інформація для абітурієнтів

Кафедра політології та міжнародних відносин запрошує на навчання:

 • за першим рівнем вищої освіти (бакалаврат)

освітня програма «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з теорії міжнародних відносин і зовнішньої політики держав із врахуванням сучасних тенденцій на глобальному, регіональному й локальному рівнях; має виражені політико-правову, суспільно-економічну й комунікаційну складові.

Особливістю нашої освітньої програми є орієнтація на вивчення й дослідження регіональних вимірів міжнародних відносин, зокрема міжрегіональної та транскордонної співпраці Західноукраїнського регіону, а також ґрунтовне володіння двома іноземними мовами.

Умови вступу

Національний мультипредметний тест:

українська мова
математика
історія України

Загальний конкурсний бал вступника – не менше 140.

Ліцензійний обсяг – 180.

Тривалість навчання – 4 роки.

Форма навчання: денна.

Джерела фінансування: за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Вартість підготовки фахівців у Національному університеті «Львівська політехніка», зарахованих на навчання в 2021 році: https://lpnu.ua/vstupnyku/vartist-navchannia.

Детальніше про умови вступу для бакалаврів можна дізнатися за посиланням: https://lpnu.ua/vstupnyku/umovy-vstupu-dlia-bakalavriv.

Академічна мобільність 

Студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах студентської мобільності, зокрема на першому й другому рівнях вищої освіти діє програма подвійних дипломів у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Польща) за спеціальністю «Міжнародні політичні та економічні відносини» (навчання для студентів освітньої програми «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка» безкоштовне).

Студенти проходять переддипломну практику в спеціалізованих українських і зарубіжних державних структурах, громадських організаціях, перекладацьких агенціях, що сприяє виробленню практичних вмінь і навичок у сфері міжнародних відносин.

Можливості працевлаштування:

 • посольства, місії та центральний апарат відомства закордонних справ;
 • консульські установи;
 • візові центри;
 • представництва міжнародних організацій;
 • відповідні підрозділи органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • підприємницькі структури з іноземним капіталом;
 • консалтингові та інформаційно-аналітичні структури;
 • центри зв’язків із громадськістю;
 • політичні партії та громадські організації;
 • перекладацькі й туристичні агенції.

Іногородні студенти за поданням інституту забезпечуються проживанням у гуртожитку (за наявності вільних місць). Детальніше про умови поселення в гуртожиток: https://lpnu.ua/studentske-mistechko/poselennia-v-gurtozhytky.

Про студентське містечко можна детальніше дізнатись за посиланням: https://lpnu.ua/studentske-mistechko.

Студенти також мають змогу:

 • вивчати іноземні мови факультативно;
 • брати участь у Колегії та профбюро студентів Інституту гуманітарних та соціальних наук: https://lpnu.ua/igsn/kolegiia-ta-profbiuro-studentiv;
 • набувати практичних й аналітичних навиків у Науково-аналітичному центрі політичних досліджень «Вектор»: https://lpnu.ua/nats-pd-vektor;
 • брати участь у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених: https://lpnu.ua/ihsn/ntsa-ihsn;
 • розвивати творчі здібності в осередку Товариства «Просвіта» та брати участь у студентському самоврядуванні: https://lpnu.ua/narodnyi-dim-prosvita;
 • відпочивати в спортивно-оздоровчих таборах: https://lpnu.ua/navchalno-ozdorovchi-tabory;
 • пройти повний курс військової підготовки й здобути офіцерське звання (в університеті функціонує військово-обліковий відділ з метою бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час: https://lpnu.ua/viiskovo-oblikovyi-viddil).

 

 • за другим рівнем вищої освіти (магістратура)

освітня програма «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Випускники-бакалаври можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та здобути диплом магістра за освітньою програмою «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Наша освітньо-професійна магістерська програма складена відповідно до запитів потенційних роботодавців. Особливу увагу приділяємо прикладним дослідженням міжнародних відносин, поглибленому вивченню актуальних проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики держав, міжнародної безпеки, регіональної та транскордонної співпраці, а також розвитку перекладацьких навичок. Викладання низки дисциплін здійснюють фахівці-практики.

Умови вступу:

 • наявність диплома бакалавра, спеціаліста або магістра будь-яких напрямів підготовки та спеціальностей;
 • складання магістерського тесту навчальної компетентності;
 • складання фахового іспит у закладі освіти.
   
 • Ліцензійний обсяг – денна форма – 25; заочна форма – 15.

Тривалість навчання – 1,5 року.

Форма навчання: денна/заочна.

Джерела фінансування: за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Детальніше про умови вступу до магістратури можна дізнатися за посиланням: https://lpnu.ua/vstupnyku/umovy-vstupu-dlia-magistriv.

Академічна мобільність:

 • програма подвійних дипломів у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Польща) за спеціальністю «Міжнародні політичні та економічні відносини» (навчання для українських студентів безкоштовне);
 • практика та стажування за кордоном;
 • участь у міжнародних програмах студентської академічної мобільності, міжнародних проєктах, які реалізує кафедра політології та міжнародних відносин.

Можливості працевлаштування:

 • державні органи влади (центральні, місцеві й закордонні);
 • міжнародні інститути, недержавні організації;
 • політичні партії та інші громадські організації;
 • аналітичні центри, медіа;
 • перекладацькі агенції.

 

 • за третім рівнем вищої освіти (аспірантура)

спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку висококваліфікованого, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у сфері міжнародних відносин, який здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної й практичної діяльності, а також науково-педагогічної праці в закладах вищої освіти.

Умови вступу:

 • наявність диплома магістра;
 • складання вступного іспиту зі спеціальності;
 • складання вступного іспиту з іноземної мови.

Тривалість навчання – 4 роки.

Форма навчання: денна/заочна.

Джерела фінансування: за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

Можливості працевлаштування:

 • державні та приватні заклади вищої освіти;
 • державні органи влади;
 • міжнародні організації;
 • політичні партії й громадські організації;
 • приватні компанії;
 • аналітичні центри;
 • громадські організації.

Аспіранти мають можливість брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності; навчатися в провідних зарубіжних професорів, запрошених за програмою “Visiting professor”, дипломатів та експертів; стажуватися в спеціалізованих українських і зарубіжних державних структурах, міжнародних організаціях, дипломатичних та консульських установах; долучатись до міжнародних проєктів, науково-практичних конференцій, які проводить кафедра.

Детальніше про умови вступу до аспірантури можна дізнатися за посиланням:  https://lpnu.ua/vstupnyku/umovy-vstupu-dlia-aspirantiv-doktorantiv.

 

 • за третім рівнем вищої освіти (аспірантура)

спеціальність 052 «Політологія»

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах політології, результатах сучасних наукових досліджень. Вона спрямована на актуальні аспекти спеціальності, зокрема містить теорію та історію політичної науки, політичні інститути і процеси, політичну культуру й ідеологію, політичні проблеми міжнародних систем.

Умови вступу:

 • наявність диплома магістра;
 • складання вступного іспиту зі спеціальності;
 • складання вступного іспиту з іноземної мови.

Тривалість навчання – 4 роки.

Форма навчання: денна/заочна.

Джерела фінансування: за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Можливості працевлаштування:

 • викладачі;
 • науковці;
 • політичні експерти;
 • політичні аналітики;
 • фахівці з державного управління.

Детальніше про умови вступу до аспірантури можна дізнатися за посиланням:  https://lpnu.ua/vstupnyku/umovy-vstupu-dlia-aspirantiv-doktorantiv.

  З метою реалізації права на вищу освіту осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями в університеті діє Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень»: https://lpnu.ua/nolimits.

З умовами вступу для іноземних громадян можна ознайомитись за посиланням: https://lpnu.ua/vris/umovy-vstupu-inozemnykh-gromadian.

Оновлено 10 місяців тому