Студентський науково-дослідний і дискусійний гурток «Ex notitia victory» кафедри політології та міжнародних відносин

Локація: Львівська політехніка, IV корпус, к. 314 (фізична);

Важливі дати:

чергові засідання гуртка:

15.03.2023 р., 18.00–18.30 – «Проблеми дезінформації в контексті російсько-української війни»

12.04.2023 р., 18.00–18.30 – «Тайванська проблема»

17.05.2023 р., 18.00–18.30 – «Стосунки США і ЄС: значення для України»

 Онлайн-формат у системі zoom.

Ідентификатор конференції: 831 0939 4096

Код доступу: 0URjXi (онлайн).

 

Студентський науково-дослідний і дискусійний гурток «Ex notitia victory» кафедри політології та міжнародних відносин інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» є добровільним об'єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні Міжнародних відносин.

Метою діяльності Гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами дисциплін спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини), набуття нею навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем міжнародної політики, розширення загального і професійного світогляду.

Основними завданнями Гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів спеціальності 291 Міжнародні відносинисуспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини);
  • організація науково-дослідної роботи студентів;
  • створення умов для розкриття їх наукового та творчого потенціалу;
  • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
  • налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об'єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

Керівник гуртка « Ex notitia victory» – к. політ. н., доц., доц. Тишкун Юрій Ярославович. Долучені до участі в гуртку викладачі: к. політ. н., проф., доц. Дорош Леся Олексіївна, к. політ. н., доц., ст. викл. Пасічний Роман Ярославович.

Сторінка Гуртка у Фейсбук.

Оновлено 1 рік 3 місяці тому