Історія кафедри політології та міжнародних відносин

Історія кафедри розпочинається з 1990 року, коли в  Національному університеті «Львівська політехніка» було засновано кафедру політології та соціології. Впродовж 2001-2013 рр. функціонувала кафедра політології, яка у 2013 р. була перейменована на кафедру політології та міжнародних відносин. Становлення та розвиток кафедри пов’язані з іменами відомих науковців й талановитих педагогів: проф. Шахова О.О., проф. Харченка В.І., проф. Гетьманчука М.П., проф. Мирського Р.Я., проф. Колодій А.Ф., проф. Гриніва О.І., проф. Шпилюка В.А, які зробили значний внесок у розвиток української політичної науки.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі політології та міжнародних відносин  забезпечує висококваліфікований викладацький колектив у складі п’ятьох докторів наук, двадцяти шести кандидатів наук та навчально-допоміжний персонал.

З 1997 року при кафедрі діяла денна та заочна аспірантура за спеціальністю «Політичні інститути та процеси». Успішно захищено 4 докторські та 14 кандидатських дисертацій. З 2016 року на кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 052 «Політологія» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Сьогодні на кафедрі успішно працюють над кандидатськими дисертаціями 4 аспіранти.

З 2000 р. видавався фаховий збірник з політичних наук «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку», а  з 2014 р. – міжнародний журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»).

З 2011 р. на кафедрі розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні відносини». Сьогодні за освітньою програмою «Міжнародні відносини» спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на кафедрі  навчаються понад 900 студентів.

У 2014 р. під керівництвом проф. Турчин Я.Б. при кафедрі було створено Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор». Фахівці центру активно співпрацюють із провідними засобами масової інформації, надаючи консультації та коментарі на політичну тематику, проводять наукові конференції та «круглі столи», зустрічі із відомими
політиками, залучають до практичної діяльності студентів.

Проф. Турчин Я.Б. член методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Також викладачі кафедри працюють експертами НАЗЯВО з акредитації освітніх програм, зокрема, проф. Турчин Я.Б, асист. Цебенко О.О.

Професори кафедри беруть участь в роботі конкурсних комісій, зокрема, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології – проф. Бучин М.А., проф. Турчин Я. Б. член конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та комісії за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом».

У 2020 р. на кафедрі політології та міжнародних відносин утворено дві спеціалізовані вчені ради з розгляду та проведення разового захисту дисертації для присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія» (ДФ 35.052.12, Наказ МОН №897 від 06.07.2020 року; ДФ 35.052.019, Наказ МОН №1284 від 21.10.2020 р.).

За роки своєї діяльності кафедра політології та міжнародних відносин стала авторитетним науковим осередком. Сьогодні кафедра активно розвивається, співпрацює з науковими, академічними та владними інституціями України та зарубіжжя. Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших світових освітніх методиках. На базі
кафедри щороку проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові і науково-практичні конференції.

Особливу увагу на кафедрі приділяють залученню студентів до науково-дослідницької роботи. Найкращі молоді науковці представляють Національного університету «Львівська політехніка» на всеукраїнських олімпіадах з політології  та міжнародних науково-практичних конференціях. Колектив кафедри політології та міжнародних відносин – ініціатор та
організатор багатьох громадських заході. Викладачі беруть активну участь у підготовці та проведенні зустрічей студентської молоді з відомими політичними та громадськими діячами, організовують обговорення актуальних суспільно-політичних проблем. За визначні успіхи в педагогічній і науковій роботі, за видатні заслуги перед Львівською політехнікою кафедра неодноразово була нагороджена почесними грамотами.

Упродовж 2019-2020 н. р. та 2020-2021 н. р. на кафедрі працює за Програмою «Visiting professor» проф. Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща Тереза Астрамович-Лейк. Також діє програма подвійних дипломів із Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині за спеціальністю «Міжнародні політичні та економічні відносини» для студентів другого освітнього рівня вищої освіти та спеціальністю «Політологія» для студентів першого освітнього рівня вищої освіти.

Про високі показники роботи кафедри свідчить рейтинг кафедри політології та міжнародних відносин серед випускових кафедр Національного університету «Львівська політехніка», зокрема, у 2019 р. серед 87 кафедр за показниками наукової, освітньої та міжнародної діяльності зайняла 2 місце, а у 2020 р. зайняла 5 місце.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає сучасним вимогам. На кафедрі використовується сучасне обладнання та програмне забезпечення. Кафедра розвивається, оновлює та актуалізує зміст навчання із спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 052 «Політологія».

Оновлено 10 місяців тому