Студентська наука

Студенти, що навчаються за спеціальностями кафедри долучаються до науково-дослідної роботи провідними науково-педагогічними працівниками шляхом залучення їх до участі в наукових конференціях, круглих столах, конкурсах студентських наукових робіт тощо. На кафедрі ПІО творчі науково-педагогічні працівники проводять активну інноваційну роботу по залученню студентів до науково-пошукової роботи.

Метою цієї діяльності є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація педагогічних знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових педагогічних досліджень, інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності студентів.

Основним завданням науково-педагогічний колектив кафедри у цьому напрямку бачить необхідність визначити науковий потенціал студентів, вчасно його розпізнати, підтримати та скерувати у правильному творчому напрямку. Наукову роботу зі студентами активно провадять завідувач кафедрою ПІО Горхівська Т. М., професор Козловський Ю. М., професор Мукан Н. В., доцент Дольнікова Л. В., доцент Колодій І. С., старший викладач Гузій І. С., доцент Гельжинська Т. Я., доцент Ієвлєв О. М., доцент Шевчук Г. Й., доцент Чубінська Н.Б.

Разом зі студентами науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 30  наукових статей у фахових наукових виданнях, понад 50 тез доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях з актуальних проблем сучасної педагогічної науки.

На кафедрі працює науковий гурток «Інноваці-Я», метою якого є формування майбутнього творчого наукового потенціалу кафедри, пошук талановитої молоді, узагальнення початкового досвіду та надання цій роботі системного характеру.

Навчаючись улюбленій професії, студенти мають найприємніші моменти пізнання і самоствердження, коли під керівництвом педагогів освоюють мудрість людську, мудрість професійну і часто мудрість педагогічну.

У науковому гуртку студенти долучаються до наукових досліджень з проблем педагогіки, які є актуальними і дуже динамічними, враховуючи швидкоплинні зміни в суспільстві та освіті, а тому мають великий спектр можливостей для наукових досліджень.

Тематика засідань наукового гуртка 2022-23 навчального року.

 1. Представлення нових членів гуртка. Обговорення звіту роботи гуртка за минулий навчальний рік і доповідь керівника на тему «Як розпочинати наукову роботу в гуртку «Інноваці-Я».
 2. Обговорення тез доповідей учасників гуртка на 80 СНТК.

Тематичні засідання гуртка:

 • НУШ: проблеми, перспективи і реалії.
 • Сучасні проблеми впровадження інклюзивної освіти.
 • Етнопедагогіка в організації дозвілля студентів.
 • Педагогічна спадщина Г. С. Сковороди крізь призму сучасності.
 • Проблеми дистанційного навчання очима студента і викладача.
 • Патріотичне виховання в умовах війни 

Учасники гуртка беруть активну участь в студентських наукових конференціях, свої перші наукові розвідки продовжують в курсових роботах та кваліфікаційних магістерських роботах. В 79 Студентській науково-технічній конференції Національного Університету «Львівська політехніка» взяли участь 55 студентів, троє з яких виступили на другому етапі 79 СНТК.

Щорічно кафедра проводить наукові студентські конференції і конкурси наукових робіт здобувачів освіти. Студентські наукові роботи охоплюють загальнопедагогічні проблеми навчання і виховання в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних закладах освіти, технікумах, коледжах, закладах вищої освіти.

Переможці беруть участь у Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу.

Кафедра є організатором Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», яка відбулась у листопаді 2022 року у форматі міжнародної.

Студенти беруть активну участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка», виборюючи перемогу під час теоретичного та практичного турів. Цікавими і такими, що мають елементи новизни є презентації студентів авторського бачення проблем, що стосуються суб’єкт-суб’єктних стосунків учасників освітнього процесу, проблем виховання та навчання, інноваційних технологій навчання. Переможці активно змагаються у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» і показують вагомі досягнення:

 1. 2016 рік: Шафорост Аліна – Диплом ІІІ ступеня:
 2. 2017 рік: Перун Володимир – Диплом ІІ ступеня,
 3. 2018 рік: Пушкар Тетяна – Диплом ІІ ступеня, Телефанко Марія – диплом І ступеня;
 4. 2019 рік: Пушкар Тетяна – Диплом І-го ступеня

Через пандемію та воєнний стан активність в цьому плані знизилась і такі заходи не проводились. 

Конкурси студентських наукових робіт.

На кафедрі щорічно проходить Конкурс студентських наукових робіт. У першому етапі у 2017 році взяли участь 22 студенти, в 2018 році – 26 студентів. На другий етап у 2016 і 2017 роках відправлено одну роботу, а в 2018 році – шість наукових робіт. У 2019 році участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли 8 студентських наукових робіт, що виконані під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри; у 2020 – 6 наукових робіт, у 2021 – 10 наукових робіт студентів, що подали роботи на актуальні теми сучасних проблем педагогіки, інноваційної освіти, інклюзивної освіти, сучасних ІКТ в освіті.

 1. 2016 рік: Студентка групи УНЗм Гриців Василина отримала ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (науковий керівник проф. Козловський Ю. М.)
 2. 2017 рік: Студентка гр МЕМ−11 Павлів Оксана − ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (науковий керівник доцент Дольнікова Л. В.)
 3. 2018 рік: Студентка гр МЕУН−11 Кулик Наталія − ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» ( науковий керівник професор Козловський Ю. М.)
 4. 2019 рік: Студентка групи МЕУН−11 Горбаль Ольга ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» ( науковий керівник ст. викл. Бущак Г. А).
Оновлено 2 місяці 2 тижні тому