Керівники кафедри за роками

Шеріметьєв Володимир Олександрович (1963–1977 рр.) - канд. техн. наук, доцент, нагороджений державними нагородами: орденом «За успішну роботу у вищих навчальних закладах», медаллю «За трудову успішність». Автор методичної розробки «Лабораторія методів і ефективних засобів навчання».

Кизименко Леонід Дмитрович (1977-2015 рр.) - канд. техн. наук, доктор біологічних наук, професор, відмінник освіти України, засновник наукової психолого-педагогічної школи. Під його керівництвом розроблені експрес-діагностичні методики, котрі використовуються в діяльності державних органів, в системі освіти, в рекламі, в системах управління рухомими об’єктами, в експертних системах тощо.

Козловський Юрій Михайлович (2015-2022 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 140 наукових праць, монографій, посібників і підручників. Наукова школа професора Козловського Ю. М. орієнтована на дослідження проблеми моделювання наукової діяльності закладів вищої освіти, едукаційної інтегрології, економіки освіти. За час керування кафедрою створив колектив наукових однодумців, що реалізують наукові дослідження за темою «Теоретико-методичні засади особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця в умовах інтеграції у міжнародний освітній простір» (номер державної реєстрації 0121U113179). Під керівництвом професора Козловського Ю. М. на кафедрі: створена спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських дисертацій; Спеціалізована Вчена рада по захисту докторських дисертацій за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями) галузі знань 01 Освіта, педагогіка; ліцензовано і акредитовано освітньо-професійні програми першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів за спеціальностями 011 Освітні педагогічні науки та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); налагоджено міжнародну співпрацю та реалізацію принципів академічної та професійної мобільності.

Горохівська Тетяна Миколаївна (2022 р. – по даний час), доктор педагогічних наук, доцент, авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць, продовжує реалізовувати курс кафедри ПІО на нові наукові досягнення і творчі результати. Наукова школа Горохівської Т. М. охоплює вивчення проблем професійного розвитку науково-педагогічних працівників, формування професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти, науково-методичні особливості післядипломної педагогічної освіти. З 2015 р. Горохівська Т. М. займалась організацією, проведенням та науково-методичним супроводом Курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» за програмою «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти». Під її керівництвом підвищення кваліфікації пройшло більше 1,5 тис. науково-педагогічних працівників Львівської політехніки.

Оновлено 2 місяці 2 тижні тому