Конкурсні предмети та спеціальності інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальності (шифр і назва)

Освітньо-професійна програма

Форма навчання

101 - Екологія 

Екологія

денна, заочна

183 - Технології захисту навколишнього середовища

Природоохоронні інформаційні системи

денна, заочна

263 - Цивільна безпека

Охорона праці

денна, заочна

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

денна, заочна

241 – Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

денна, заочна

242 - Туризм

Туризм денна, заочна

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни навчання

Форма навчання

101 - Екологія

Екологія

(освітньо-наукова програма)

2р.

денна

Екологія та охорона навколишнього середовища

1р. 5м.

денна

Екологічний контроль та аудит

1р. 5м.

денна, заочна

183 - Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

(освітньо-наукова програма)

2р.

денна

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

1р. 5м.

денна

242 - Туризм

Туризм

1р. 5м.

денна, заочна

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1р. 5м.

денна, заочна

263 - Цивільна безпека

Промислова безпека та охорона праці 1р. 5м денна, заочна

 

Уся необхідна інформація для абітурієнтів та правила вступу доступні у розділі Вступнику на сайті

Третій (науково-освітній) рівень вищої освіти

Код та найменування спеціальності

Рішення МОН України про видачу ліцензії

Форма навчання

101 – Екологія

Наказ МОН України № 19-л від 22.02.2021р.

денна, заочна

183 – Технології захисту навколишнього середовища

Наказ МОН України № 19-л від 22.02.2021р.

денна, заочна

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Наказ МОН України № 19-л від 22.02.2021р.

денна, заочна

 

Умови вступу для докторів філософії, докторів наук (аспірантура, докторантура) доступні на сайті.

Оновлено 4 місяці 3 тижні тому