Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:
- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

 • у формі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) ("Підприємництво та торгівля"), 
 • ЄВІ та фахового вступного іспиту в Університеті (інші спеціальності), 
 • розгляду мотиваційних листів на комерційну форму навчання (спеціальності згідно додатку 7 Правил).

* ЄФВВ та ЄВІ відбуваються за графіком та у місцях, визначених  регіональним центром оцінювання якості освіти,
** фаховий вступний іспит проходить в Університеті.

Послідовність реєстрацій для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра:

 1. реєстрація в Університеті відповідальними особами – для складання ЄВІ та ЄФВВ або тільки ЄВІ: 08 травня – 31 травня;
 2. реєстрація електронних кабінетів вступників: 01 липня  – 30 листопада;
 3. реєстрація вступниками заяв в електронних кабінетах на участь у вступних випробуваннях (відбувається в Університеті): липень (відповідно до термінів, що будуть встановлені МОН). 

Мотиваційний лист є обов'язковим при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників. 
Вимоги, особливості та рекомендації до написання та оцінювання мотиваційного листа (взірець). 
Додаток 7 до Правил прийому на навчання до Університету "Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка"

 •  183 "Технології захисту навколишнього середовища", 
 •  263 "Цивільна безпека".

Реєстрацію вступників для складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) проводять відповідальні особи:
 

№ з/п Вступники на спеціальності  Прізвище, ім’я, по батькові реєстратора Конкурсний відбір за результатами Телефон Електронна пошта, адреса
1
 • Підприємництво та торгівля

Асистент каф. ПЕЕТ

Ягольник Світлана Геннадіївна

ЄФВВ та ЄВІ
 
0676092686

svitlana.h.yaholnyk@lpnu.ua

м. Львів, в. Карпінського 2/4, І навч. корпус, к. 102

2
 • Екологія
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Туризм і рекреація
 • Цивільна безпека

Доцент каф.ТУР 

Лущик Марія
Василівна

ЄВІ та фахові вступні випробування 0975576310

mariya.v.myrosh@lpnu.ua

м. Львів, в. Карпінського 2/4, І навч. корпус, к. 210

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін для магістрів.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста). 

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом), окрім спеціальності 263" Цивільна безпека" (перехресний вступ).

Прийом на навчання на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, для здобуття ступеня магістра на основі бакалавра на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 7 Правил – 183 "Технології захисту навколишнього середовища", 263 "Цивільна безпека"), здійснюється за результатами розгляду мотиваційних листів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 1. для вступу на спеціальність "Підприємництво та торгівля": ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,
 2. для вступу на інші спеціальності: ЄВІ 2023 року та фахового іспиту.

Магістр:  спеціальності (освітні програми)

Спеціальності Спеціалізації (освітні програми) Для вступу на
бюджет
Для вступу на
комерцію
076 Підприємництво та торгівля  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄФВВ та ЄВІ

101 Екологія  
101 Екологія 
101 Екологія 

242 Туризмі рекреація

Екологія (освітньо-наукова програма)

Екологічний контроль та аудит

Екологія та охорона навколишнього середовища

Туризмознавство

ЄВІ та фахові вступні випробування

183 Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища
263 Цивільна безпека

Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма)

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Промислова безпека і охорона праці

ЄВІ та фахові вступні випробування ЄВІ або мотиваційний лист

 

Строки вступної компанії вступникам для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста)

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 
Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ Основна: 08 травня - 31 травня (в Університеті);
Додаткова: 12 липня – 14 липня.
Реєстрація електронних кабінетів  з 01 липня до 30 листопада 2023 р.
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях липень (відповідно до термінів, що будуть встановлені МОН)
Проведення співбесід та фахових іспитів 17 липня – 28 липня.
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ Основна: 26 червня - 18 липня;
Додаткова: 04 серпня – 14 серпня.
Реєстрація заяв вступників 31 липня – 18.00 год. 21 серпня.
Проведення співбесід та фахових іспитів лише комерція 31 липня - 14 серпня.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування на бюджет не пізніше - 26 серпня;
на комерцію – не раніше 30 серпня.
Терміни виконання вимог до зарахування на бюджет – до 18.00 год.29 серпня;
на комерцію  - до 17.00 год. 04 вересня.
Терміни зарахування вступників на бюджет – 31 серпня;  
на комерцію – 06 вересня.
Переведення на місця державного замовлення не пізніше 08 вересня.
Вступники за кошти фізичних та юридичних осіб матимуть можливість подати свої заяви та вступити на навчання по додатковому набору в період з 11 вересня по 29 вересня. В окремих випадках такі вступники можуть зараховуватись до 30 листопада.

 

Оновлено 11 місяців тому