Ознайомча інформація про інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола

Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола (ІСТР) – наймолодший з інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Свою назву інститут отримав у червні 2017 року.

Вперше навчальний заклад відкрив свої двері у 1947 році як Львівський електромеханічний технікум. У 1963 році його перейменували на Львівський технікум радіоелектроніки, знаний у цілій Україні та й всьому СРСР. На базі технікуму радіоелектроніки у 1994 році був створений коледж «Західноукраїнський колегіум». Завдяки розвитку кадрового та науково-технічного потенціалу навчальний заклад у 2003 році став інститутом спочатку Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління, потім Львівський державний інститут новітніх технологій та управління. Ім’я Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола було присвоєно інституту розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2005 році. Адже у житті видатного українського державного діяча була сторінка, пов’язана з нашим навчальним закладом: коли переслідуваний радянською владою дисидент ніде не міг влаштуватись на роботу, певний час він працював кочегаром у технікумі. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. 24 січня 2011 року інститут став структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка». Після приєднання до Львівської політехніки Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та відповідної реорганізації було утворено два нові навчально-наукові інститути: інститут психології та права та інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. 17 жовтня 2011 року було створено навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола.

Реорганізація торкнулася й кафедр інституту. У травні 2015 року створено кафедру цивільної безпеки. У 2017 відбулася реорганізація кафедри загальної екології та екоінформаційних систем шляхом приєднання її до кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.

На сьогоднішній день в інституті функціонує 5 кафедр: кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (ЕБПД), екології та збалансованого природокористування (ЕЗП), кафедра підприємництва, торгівлі та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ); кафедра туризму (ТУР); кафедра цивільної безпеки (ЦБ). Надання якісних освітніх послуг забезпечує професорсько-викладацький колектив інституту, який нараховує 77 науково-педагогічних працівників, серед яких 15 докторів наук, професорів та 57 кандидатів наук, доцентів (95% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання). Високий рівень фаховості викладачів підтверджують численні відзнаки Президента України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств, а також відзнаки Львівської політехніки.

В інституті здійснюється навчання за спеціальностями: 

– бакалаврського рівня: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 101 «Екологія»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізація «Природоохоронні інформаційні системи»; 242 «Туризм»; 241 «Готельно-ресторанна справа»; 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці»; 

– магістерського рівня: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Екологія (освітньо-наукова програма); Екологія та охорона навколишнього середовища; Екологічний контроль та аудит; Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма); Прикладна екологія та збалансоване природокористування; Туризм; промислова безпека та охорона праці

– аспірантура, докторантура: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

В інституті велика увага приділяється науковій роботі та підвищенню наукової кваліфікації кадрів. Викладачі інституту беруть активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях, публікують результати наукових досліджень у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, у тому числі виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. За підсумками 2020 року наш інституту посів перше місце у рейтингу інститутів Університету по науковій, навчально-методичній та міжнародній роботі.

Інститут активно співпрацює із іноземними партнерами, зокрема, Люблінською політехнікою (Польща), Поморською Академією в Слупську (Польща), Вищою школою управління охороною праці в Катовіце (Польща), Університетом штату Пенсильванія (США).

Наші студенти беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, дипломних робіт та олімпіадах, приймають участь в конференціях. За останні 6 років студенти інституту здобули 86 дипломів за призові місця.

Студенти та викладачі інституту беруть активну участь не лише у наукових заходах, але й у різноманітних конкурсах, фестивалях, перегонах, змаганнях та завойовують призові місця. Команда нашого інституту неодноразово ставала переможцем фестивалів «Осінь політехніки», «Весна політехніки», міжнародного конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», змаганнях зі спортивного туризму «Карпатська веселка», фестивалю української туристичної пісні «Бабине літо», Універсіади серед викладачів.

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (ЕБПД) готує фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Під час навчання студенти цієї спеціальності набувають компетенції щодо розроблення технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, системи екологічного моніторингу довкілля, оцінок екологічного ризику та створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через застосування сучасних технологій захисту і відновлення довкілля. Затребуваність фахівців на ринку праці обумовлена тим, що будь-який технологічний проект повинен бути екологічно безпечним, що визначається державною експертизою у розділі проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище». Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях на сучасному обладнанні та у комп’ютерних класах. Практику студенти проходять на промислових підприємствах, у науково-дослідних установах, Національних парках, заповідниках, екологічних інспекціях тощо. Після завершення навчання на рівні бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за магістерською програмою «Технології захисту навколишнього середовища» або «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».

Кафедра виконує науково-дослідні роботи в галузі технологій захисту навколишнього середовища: «Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами» (БПД-2). Керівник теми д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович. «Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя» (БПД-3). Керівник теми д.т.н., проф. Мокрий Володимир Іванович. «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів» (БПД-4). Керівник теми д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович. Моделювання та прогнозування складного ландшафтного комплексу на основі компартментального підходу до оцінювання якості екосистеми та нормування характеристик за досліджуваними компартментами (БПД-5) Керівник теми д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович.

З 2018 року при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-121) екологічних технологій (Наказ № 205-1-10 від 13.04.2018 р.) з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової документації на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, проведення інноваційної діяльності. В лабораторії використовується рентгенофлуоресцентний аналізатор «EXPERT-3L». Цей аналізатор дає змогу з високою точністю (соті долі відсотка) визначати вміст хімічних елементів в діапазоні від калію до урану та інше обладнання.експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року).

У 2021 році кафедра успішно акредитувала науково-освітню програму доктора філософії за спеціальністю 13 «Технології захисту навколишнього середовища» (гарант д.т.н., проф. Петрушка І.М.) дисертацію доктора філософії захистила аспірант кафедри Джумеля Е.А.

У 2021 році кафедра ЕБПД зайняла 3 місце у загальноуніверситетському рейтингу кафедр Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра екології та збалансованого природокористування (ЕЗП) у 2020 році успішно акредитувала науково-освітню програму доктора філософії за спеціальністю 101 «Екологія» (гарант д.т.н., проф. Сабадаш В.В.) дисертацію доктора філософії захистили аспіранти кафедри Катишева В., Шквіврко О., Соловій Х.

З'явилися нові наукові напрямки кафедри – очищення муніципальних стічних вод, утилізація осадів каналізаційних очисних споруд, біологічні методи очищення забруднених середовищ, оптимальні умови проведення біологічної рекультивації та ремедіації, оптимізація процесу отримання біогазу.

У 2020 та 2021 році кафедра ЕЗП зайняла 2 місце у загальноуніверситетському рейтингу кафедр Національного університету «Львівська політехніка».

Колектив кафедри став ініціатором і базовим виконавцем у організації таких заходів:

– Міжнародних конгресів «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». Останній VІ Міжнародний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» відбувся 23-25 вересня 2020 року в онлайн режимі. У роботі конгресу взяло участь 408 учасників, з них: закордонних – 20, від України – 388, у тому числі іногородніх – 287;

– Міжнародної науково-технічної конференції «Водопостачання і водовідведення проєктування, будівництво, експлуатація, моніторинг». Остання ІІІ науково-технічна конференція «Водопостачання і водовідведення проєктування, будівництво, експлуатація, моніторинг» відбулася 23-25 жовтня 2019 року. В ньому взяли очну участь 288 учасників, з них: зарубіжних – 130, від України – 158, у тому числі іногородніх – 74;

– Міжнародних молодіжних конгресів «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». Останній VІ Міжнародний молодіжний конгрес «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» відбувся 09-10 лютого 2021 року в он-лайні режимі. У роботі конгресу взяло участь 578 учасників, з них: зарубіжних –34, від України – 544, у тому числі іногородніх – 290.

Кафедра ЕЗП є базовою в складі Інституту щодо випуску англомовного журналу «Environmental Problems» (заснований у 2016 році, головний редактор д.т.н., проф. Мирослав  Мальований, заступник головного редактора д.т.н., проф. Ігор Петрушка, відповідальний секретар к.т.н., асист. Катерина Петрушка). Журнал включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). Засновниками журналу є Національний університет «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу Вінницький національний технічний університет Київський національний університет будівництва та архітектури.

Колектив кафедри на сьогоднішній день працює над виконанням 3 грантів «Erazmus +», гранту фонду НФДУ, договору на виконання науково-дослідної роботи по державному замовленню на 2021 рік, двостороннього українсько-австрійського гранту. Все це дає підстави кафедрі ЕЗП з оптимізмом дивиться у майбутнє, планувати нові здобутки на ниві науки та освітньої діяльності.

Наукові напрями кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ): трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів (0115U000451) 2015-2019 рр.; розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів (0115U000452) 2015-2019 рр.; моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку (0120U100398) 2020-2024 рр.

З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія сформована з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. З 2019 року в межах НДЛ-124 виконується робота за госпдоговором № 68 «Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень».

Щороку під керівництвом викладачів кафедри готуються студентські наукові роботи і кваліфікаційні роботи, які отримують призові місця на Всеукраїнських конкурсах. Завдяки публікаційній активності студентів та їхній науковій взаємодії з професорсько-викладацьким складом кафедри щорічно студенти кафедри отримують відзнаки Президента України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради.

На кафедрі туризму (ТУР) створено та обладнано лабораторію ресторанного обслуговування, лабораторію готельної справи, науково-дослідну лабораторію НДЛ №-125 «Інновації в туризмі» та кабінет туризмознавства.

Кафедра туризму виконувала госпдоговірні науково-дослідні теми: проведення аналізу ресурсів смт. Великий Бичків для потреб організації рекреаційно-туристичної діяльності. Замовник Великобичківська селищна рада (смт. Великий Бичків, Закарпатська обл.). Керівник теми – Божук Т.І. (2019 р.); Розроблення екологічного турпродукту для підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства. Замовник Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНА К.» (м. Львів). Керівник теми – Дуцяк І.З. (2020 р.).

Випускова кафедра туризму впродовж останніх десяти років займалася науково-дослідною роботою з кількох наукових проблем, які втілені в таких зареєстрованих темах: № 0112U006592 «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій» (01.05.2012-23.11.2016 рр.), науковий керівник – д.е.н., професор Теребух А.А.; № 0117U007565 «Методологічний інструментарій розвитку туристичної інфраструктури та формування умов пріоритетності внутрішнього туризму», (01.12.2017-01.12.2022 рр.) науковий керівник – д.е.н., професор Теребух А.А.

Зазначимо, що результати кафедральних та договірних науково-дослідних робіт впроваджено в практичну діяльність та навчальний процес.

Щороку студенти кафедри туризму проходять навчальні практики: на першому курсі – «Eкскурсійнa», на другому – «Kраєзнавчa». Третьокурсники вивчають особливості роботи туристичних підприємств на виробничій практиці «Туристична», а студенти четвертого курсу проходять виробничу практику «Переддипломнa».

Маршрути екскурсійних на краєзнавчих практик пролягають цікавими і туристично привабливими місцями Західних та Центральних регіонів України. В різні роки студенти подорожували Закарпаттям, Поділлям, Буковиною, Прикарпаттям, Поліссям та Волинню.

Під час практик студенти знайомляться з туристичними привабами, природніми та історичними пам’ятками рідного краю, вчаться професійної майстерності в екскурсоводів та пробують свої сили у проведенні та організаії туристичних подорожей та екскурсій.

Проходження практики дає студентам розуміння основних принципів і методів організації краєзнавчих досліджень туристичних ресурсів, об’єктів, центрів, регіонів, сприяє набуттю навиків розробки екскурсії, складання маршруту екскурсії, техніки ведення екскурсій відповідно до тематики та змісту, дотримання системної взаємодії елементів і компонентів екскурсійного процесу.

Кафедра цивільної безпеки (ЦБ), є загальноосвітньою. Для усіх спеціальностей університету викладачі кафедри проводять заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності людини» та «Основи охорони праці» для студентів бакалаврського рівня вищої освіти, та з дисциплін «Цивільний захист» та «Охорона праці в галузі» для студентів магістерського рівня підготовки. Виконуючи прийняту під створення концепцію розвитку кафедри у 2016 році отримано ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення підготовки бакалаврів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». У 2017 р. здійснено перший набір студентів за цією спеціальністю. У 2021 р. освітня програма підготовки бакалаврів успішно пройшла акредитацію Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців за напрямом Охорона праці (професійна безпека та здоров’я). 

Під час навчання студенти самостійно можуть сформувати індивідуальну траєкторію підготовки. Це дасть змогу здобути додаткові професійні компетентності у галузях:  

– Охорона праці у сфері обслуговування та ІТ-індустрії охорона праці у закладах торгівлі та громадського харчування, організація безпеки праці в сфері ІТ індустрії та телекомунікацій, організація безпеки праці підприємств транспорту та логістики, безпека у галузі готельно-ресторанного бізнесу та туристичної діяльності, безпека персоналу закладів освіти та охорони здоров’я, охорона праці у сфері життєзабезпечення населення.

– Охорона праці у виробничій сфері охорона праці у галузі будівництва та промисловості  будматеріалів, безпека виробничих процесів галузі машинобудування, безпека праці на підприємствах легкої промисловості, система управління безпекою хімічних виробництв та паливно-енергетичного комплексу, безпека праці у галузі виробництва  продовольчої сировини та харчових продуктів, промислова автоматика та автоматизація технологічних процесів. Термін навчання - 4 роки на базі повної середньої освіти, 3 роки на базі ОКР «Молодший спеціаліст».

З 2020 р. кафедра проводить підготовку магістрів за спеціальністю «Цивільна безпека», спеціалізація «Промислова безпека і охорона праці». Магістри з «Промислової безпеки та охорони праці» будуть володіти навичками превентивного і аварійного планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, організації і упровадження сучасних систем менеджменту техногенного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях будь-якої сфери діяльності. Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями: «Інженер з охорони праці», «Інженер з профілактичних робіт»,  «Інженер з техногенно-екологічної безпеки»,  «Експерт з умов праці»,  «Науковий співробітник (галузь інженерної справи)».

Здобуття фаху магістра з «Промислової безпеки та охорони праці» у поєднанні із  освітою, отриманою бакалаврами інших спеціальностей дасть змогу суттєво розширити можливості подальшого працевлаштування. 

В 2018 році на кафедрі проведено ХVI Міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика», в роботі якої взяли участь 65 представників 29 ЗВО всіх регіонів України, а також Польщі. Конференція акредитована як 123 конференція Європейської Асоціації Безпеки European Association for Security.

Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Європейської Асоціації Безпеки. Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції дали можливість для продуктивного обміну досвідом між провідними вченими України і Європи, молодими науковцями та практиками в галузі безпеки життєдіяльності, зміцнення взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень. За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

У 2017 р. на кафедрі створено спеціалізований клас долікарської допомоги. Придбаний комп’ютеризований робот-тренажер для відпрацювання навиків серцево-легеневої реанімації. 

З 2018 року в інституті сталого розвитку ім. В.Чорновола започатковано проведення Міжнародного наукового симпозіуму «Сталий розвиток – стан та перспективи», який проводиться кожні два роки на базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік-2» у Карпатах. За результатами симпозіумів опубліковано колективну монографію «Sustainable development – state and prospects» та збірники матеріалів симпозіумів.

22-23 жовтня 2021 року на базі «Політехнік – 4» в с. Зозулі проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми сталого розвитку», присвячену 10-й річниці створення Інституту. У роботі конференції взяли участь представники закладів вищої освіти різних регіонів України (Львів, Київ, Рівне, Старобільськ, Чернівці, Біла Церква), а також іноземні гості з Польщі.

 

Оновлено 2 роки 1 місяць тому