Вчена рада Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола

Голова Вченої ради

Мороз Олександр Іванович – д. т. н., професор  

Номер телефону: +38(032) 258-32-18

Заступник голови Вченої ради

Кузь Ольга Назарівна  – к.т.н., доцент

Номер телефону: +38(032) 258-32-20

Секретар Вченої ради

Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна – к. е. н., доцент 

Номер телефону: +38(032) 258-32-12 

Склад Вченої ради інституту

 1. Мороз Олександр Іванович (Oleksandr Moroz) – директор ІСТР, д.т.н., професор
 2. Кузь Ольга Назарівна (Olha Kuz) – заступник директора ІСТР, доцент кафедри ЕБПД, к.т.н., доцент
 3. Стасевич Сергій Павлович (Serhiy Stasevych)– декан магістратури ІСТР, доцент кафедри ЕБПД, к.т.н., доцент
 4. Васійчук Віктор Олексійович (Viktor Vasiichuk) – декан бакалаврату ІСТР, доцент кафедри ЦБ, к.т.н., доцент
 5. Руда Марія Віталіївна (Maria Ruda) – заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри ЕБПД, к.т.н.
 6. Білецький Михайло Володимирович (Mykhailo Biletskyi) – заступник директора з організаційно-господарської роботи ІСТР
 7. Данько Тетяна Іванівна (Tetyana Danko) – голова Науково-методичної ради ІСТР ім. В.Чорновола, доцент кафедри ПЕЕТ, к.е.н., доцент
 8. Петрушка Ігор Михайлович (Ihor Petrushka) – завідувач кафедри ЕБПД, д.т.н., професор
 9. Мальований Мирослав Степанович (Myroslav Malovanyy) – завідувач кафедри ЕЗП, д.т.н., професор
 10. Князь Святослав Володимирович (Sviatoslav Kniaz) — завідувач кафедри ПЕЕТ, д.е.н., професор
 11. Теребух Андрій Андрійович (Andriy Terebukh) – завідувач кафедри ТУР, д.е.н., професор
 12. Нагурський Олег Антонович (Oleh Nahurskyy) – завідувач кафедри ЦБ, д.т.н., професор
 13. Ільницька-Гикавчук Галина Ярославівна (Halyna Ilnytska-Hykavchuk) – доцент кафедри ТУР, к.геогр.н., доцент
 14. Мокрий Володимир Іванович (Volodymyr Mokryy) – професор кафедри ЕБПД, д.т.н., доцент
 15. Дуцяк Ігор Зенонович (Ihor Dutsiak) – професор кафедри ТУР, д.філос.н., професор
 16. Попович Олена Романівна (Olena Popovych) – доцент кафедри ЕЗП, к.т.н., доцент
 17. Яворська Надія Петрівна (Nadiya Yavorska) – доцент кафедри ПЕЕТ, к.е.н., доцент
 18. Ступницька Наталія Володимирівна (Nataliia Stupnytska) – доцент кафедри ЦБ, к.т.н., доцент
 19. Голодовська Олена Ярославівна (Olena Holodovska) – в.о. голови профспілкового бюро працівників ІСТР, провідний інженер кафедри ЕЗП
 20. Тимчук Іван Степанович (Ivan Tymchuk) – голова наукового товариства молодих вчених та студентів ІСТР, к.с.-г.н., асистент кафедри ЕЗП
 21. Следзьона Соломія Романівна – голова Колегії та профбюро студентів ІСТР, студентка групи ТУ-21
 22. Крючков Станіслав Андрійович  – студент групи ТУ-21
 23. Букартик Соломія Петрівна – студентка групи ПТ-21

Електронна пошта: istr.rada@lpnu.u

Оновлено 1 рік 2 місяці тому