Історія інституту сталого розвитку ім В. Чорновола

Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола (ІСТР) — наймолодший з інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Свою назву інститут отримав у червні 2017 року відповідно до ухвали Вченої ради університету (№ 35 від 20 червня 2017 року) та наказу ректора (№ 147-10 від 22 червня 2017 року).


Уперше навчальний заклад відкрив свої двері у 1947 році як Львівський електромеханічний технікум. 1963 року його перейменували на Львівський технікум радіоелектроніки, знаний у цілій Україні та й всьому СРСР. На базі технікуму радіоелектроніки у 1994 році був створений коледж «Західноукраїнський колегіум». Завдяки розвитку кадрового та науково-технічного потенціалу навчальний заклад у 2003 році став інститутом — спочатку Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління, потім — Львівський державний інститут новітніх технологій та управління. Ім’я Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола було присвоєно інституту розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2005 році. Адже у житті видатного українського державного діяча була сторінка, пов’язана з нашим навчальним закладом: коли переслідуваний радянською владою дисидент ніде не міг влаштуватись на роботу, певний час він працював кочегаром у технікумі. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 2109 «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» (№ 1284 від 24 грудня 2010 року) з 24 січня 2011 року інститут став структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка» згідно наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 9-10. Після приєднання до Львівської політехніки Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та відповідної реорганізації було утворено два нові навчально-наукові інститути: інститут психології та права (на базі юридичного факультету ЛДІНТУ та кафедр педагогіки, психології і права інституту гуманітарних і соціальних наук) та інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. 17 жовтня 2011 року на підставі наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 157-10  на базі навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій було створено навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (ІЕПТ).


Реорганізація торкнулася й кафедр інституту. У травні 2015 року створено кафедру цивільної безпеки в складі інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола шляхом реорганізації кафедри охорони праці  інституту енергетики та систем керування і кафедри безпеки життєдіяльності інституту хімії та хімічних технологій (ухвала Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» № 12 від 30.03.2015 року, наказ Національного університету «Львівська політехніка» № 90-10 від 18.05.2015 року). У 2017 році на підставі  наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 148-10 від 23.06.2017 року відбулася реорганізація кафедри загальної екології та екоінформаційних систем шляхом приєднання її до кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності. На цій кафедрі працював перший заступник директора інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола доцент Костюк Іван Васильович, який згодом очолив Технологічний коледж, що входить до складу Львівської політехніки.


На сьогоднішній день в інституті функціонує 5 кафедр: кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (ЕБПД), екології та збалансованого природокористування (ЕЗП), кафедра підприємництва, торгівлі та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ); кафедра туризму (ТУР); кафедра цивільної безпеки (ЦБ). Надання якісних освітніх послуг забезпечує професорсько-викладацький колектив інституту, який нараховує 77 науково-педагогічних працівників, серед яких 15 докторів наук, професорів та 57 кандидатів наук, доцентів (95% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання). Високий рівень фаховості викладачів підтверджують численні відзнаки Президента України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств, а також відзнаки Львівської політехніки.


В інституті здійснюється навчання за спеціальностями: 

  • бакалаврського рівня: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 101 «Екологія»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізація «Природоохоронні інформаційні системи»; 242 «Туризм»; 241 «Готельно-ресторанна справа»; 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці»;
  • магістерського рівня: підприємництво, торгівля та біржова діяльність; екологія (освітньо –наукова програма); екологія та охорона навколишнього середовища; екологічний контроль та аудит; технології захисту навколишнього середовища (освітньо–наукова програма); прикладна екологія та збалансоване природокористування; туризм; промислова безпека та охорона праці;
  • аспірантура, докторантура: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 101 «Екологія»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

В інституті велика увага приділяється науковій роботі та підвищенню наукової кваліфікації кадрів. Викладачі інституту беруть активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях, публікують результати наукових досліджень у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, у тому числі виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. З 2018 року в інституті започатковано проведення Міжнародного наукового симпозіуму «Сталий розвиток – стан та перспективи», який проводиться кожні два роки на базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік-2» у Карпатах. 


В інституті навчається понад 550 студентів. Наші випускники можуть працювати на виробничих і торговельних підприємствах, в управліннях охорони навколишнього середовища, у відділах охорони праці та безпеки виробництва, в екологічній інспекції, у відділах із проектування та експлуатації систем безпеки, у туристично-рекреаційному господарстві, в готельно-ресторанних комплексах, у консалтингових компаніях, на біржах, у страхових компаніях, у банках, на митницях, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у підрозділах ДСНС України, у науково-дослідних та навчальних установах.


Інститут активно співпрацює з іноземними партнерами, зокрема, Люблінською політехнікою (Польща), Поморською Академією в Слупську (Польща), Вищою школою управління охороною праці в Катовіце (Польща), Університетом штату Пенсильванія (США).


Наші студенти беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, дипломних робіт та олімпіадах, приймають участь в конференціях. За останні 6 років студенти інституту здобули 86 дипломів за призові місця.


Студенти та викладачі інституту беруть активну участь не лише у наукових заходах, але й у різноманітних конкурсах, фестивалях, перегонах, змаганнях та завойовують призові місця. Команда нашого інституту неодноразово ставала переможцем фестивалів «Осінь політехніки», «Весна політехніки», міжнародного конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», змаганнях зі спортивного туризму «Карпатська веселка», фестивалю української туристичної пісні «Бабине літо», Універсіади серед викладачів.


Студенти та викладачі інституту активно долучаються до різноманітних проектів, фестивалів, акцій, освітніх заходів, зокрема, акції «Відновлення черешневого гаю, закладеного Климентієм Шептицьким», освітнього заходу «Історико-екологічний патруль», проекту «Дерева твого міста», Дитячого форуму – Фестивалю дитячого читання «Книгоманія 2019», міжнародного проекту «Місто професій», віртуальній спортивній естафеті «SDG Relay 2021», у Глобальному кліматичному страйку за майбутнє – Global Climate Strike For Future, у Lviv Open Lab, літніх таборах: «Політехнік Сamp», «IT Сamp» та «Майбутній підприємець».

Фото

Корпус 38, в якому знаходився Інститу в період з 2011 року по липень 2020 року,
вул. Ген. Чупринки, 130

Фото

Корпус 1, в якому знаходиться Інстит з серпня 2020 року,
вул. Карпінського 2/4
 

 Влітку 2020 року Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола переїхав з корпусу 38 в корпус 1 Національного університету «Львівська політехніка».

Оновлено 2 роки 1 місяць тому