Галузі знань, спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка в Інституті механічної інженерії та транспорту

Уся необхідна інформація для вступників на перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий ступінь доктора філософії) рівні вищої освіти розміщена на офіційному сайті Приймальної комісії Національного університету "Львівська політехніка"

https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia/pravyla-pryiomu

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, та ліцензовані обсяги прийому на денну та заочну форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Інститут механічної інженерії та транспорту

2022 р.

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Ліцензовані обсяги прийому на денну/заочну форму навчання

Спеціалізації на другому (магістерському) рівні вищої освіти

13. Механічна інженерія

131. Прикладна механіка

Прикладна механіка

155/130

1. Роботомеханічні системи та комплекси;

2. Технології машинобудування;

3. Машини і технології паковання;

4. Технології та устаткування зварювання.

13. Механічна інженерія

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

30/30

 

13. Механічна інженерія

133. Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

150/100

1. Колісні та гусеничні транспортні засоби;

2. Комп'ютерний інжиніринг в
машинобудуванні;

3. Обладнання переробних і харчових виробництв.
 

13. Механічна інженерія

136. Металургія

Комп'ютерно-інтегровані технології
художнього та ювелірного литва

30/0

1. Металургія.

18. Виробництво та технології 185. Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

15/0  
27. Транспорт

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

175/150

1. Автомобільний транспорт.

27. Транспорт

275. Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)

150/130

1. Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма);

2. Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту);

3. Організація і регулювання
дорожнього руху.

Оновлено 10 місяців 1 тиждень тому