Галузі знань, спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка в Інституті механічної інженерії та транспорту

Уся необхідна інформація для вступників на перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий ступінь доктора філософії) рівні вищої освіти розміщена на офіційному сайті Приймальної комісії Національного університету "Львівська політехніка"

https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia/pravyla-pryiomu

 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, та ліцензовані обсяги прийому на денну та заочну форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Інститут механічної інженерії та транспорту

2023 р.

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Ліцензовані обсяги прийому на денну/заочну форму навчання

Спеціалізації на другому (магістерському) рівні вищої освіти

13. Механічна інженерія

131. Прикладна механіка

Прикладна механіка

155/130

1. Роботомеханічні системи та комплекси;

2. Технології машинобудування

 

13. Механічна інженерія

132. Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

30/30

Матеріали та технології адитивного виробництва

13. Механічна інженерія

133. Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

150/100

1. Автомобільний інжиніринг;

2. Комп'ютерний інжиніринг в
машинобудуванні

27. Транспорт

274. Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

175/150

1. Автомобільний транспорт.

27. Транспорт

275. Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)

150/130

1. Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма);

2. Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту);

3. Організація і регулювання
дорожнього руху.

Оновлено 6 місяців 2 тижні тому