Вчена рада інституту механічної інженерії та транспорту

Голова Вченої ради

Ланець Олексій Степанович (Oleksii Lanets) — голова вченої ради ІМІТ, директор інституту, професор кафедри РІТМ, д. т. н., професор
номер телефону: +38(032) 258-24-10
e-mail: iimt.rada@lpnu.ua

Секретар вченої ради

Литвиняк Ярослав Мирославович (Jaroslav Lytvynyak) — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри РІТМ
номер телефону: +38(032) 258-25-01

Склад вченої ради інституту

 1. Ланець Олексій Степанович (Oleksii Lanets) — голова вченої ради ІІМТ, директор інституту, проф. каф. РІТМ, д. т. н., проф.
 2. Качмар Роман Ярославович (Roman Kachmar) — заступник директора, декан, доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 3. Майструк Володимир Володимирович (Volodymyr Maystruk) — заступник директора, декан, доц. каф. ПЕМ, к. т. н., доц.
 4. Ройко Юрій Ярославович (Yurii Roiko) — зав. каф. ТТ, к. т. н., доц.
 5. Стоцько Зіновій Антонович (Zinoviy Stotsko) — проф. каф. ПЕМ, д. т. н., проф.
 6. Грицай Ігор Євгенович (Ihor Hrytsay) — проф. каф. РІТМ, д. т. н., проф.
 7. Дурягіна Зоя Антонівна (Zoia Duriahina) — зав. каф. МІМ, д. т. н., проф.
 8. Кіндрацький Богдан Ілліч (Bohdan Kindratskyy) — зав. каф. АТ, д. т. н., проф.
 9. Горбай Орест Зенонович (Orest Horbai) — зав. каф. АБ, д. т. н., проф.
 10. Кузьо Ігор Володимирович (Ihor Kuzio) — проф. каф. РІТМ, д. т. н., проф.
 11. Малащенко Володимир Олександрович (Volodymyr Malashchenko) — зав. каф. ТМДМ, д. т. н., проф.
 12. Максимович Олеся Володимирівна (Olesia Maksymovych) — зав. каф. НГІЗ, д. т. н., проф.
 13. Форнальчик Євген Юліанович (Yevhen Fornalchyk) — проф. каф. ТТ, д. т. н., проф.
 14. Боровець Володимир Михайлович (Volodymyr Borovets) — доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 15. Гелетій Володимир Миколайович (Volodymyr Heletiy) — доц. каф. ТМДМ, к. т. н., доц.
 16. Глобчак Михайло Васильович (Mykhailo Hlobchak) — голова профспілкового бюро працівників ІМІТ, доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 17. Дзюбик Андрій Романович (Andriy Dzyubyk) — доц. каф. НГІЗ, к. т. н., доц.
 18. Житенко Олександр Вікторович (Oleksandr Zhytenko) — доц. каф. ТТ, к. т. н.
 19. Попович Віталій Васильович (Vitalii Popovych) — доц. каф. АБ, к. т. н.
 20. Корендій Віталій Михайлович (Vitaliy Korendiy) — голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІМІТ, доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 21. Литвиняк Ярослав Мирославович (Jaroslav Lytvynyak) — секретар Вченої ради ІМІТ, доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 22. Нємий Степан Володимирович (Stepan Nyemyy) — доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 23. Шеремета Роман Микитович (Roman Sheremetа) — доц. каф. ПЕМ, к. т. н., доц.
 24. Шоловій Юрій Петрович (Yurii Sholovii) — доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 25. Плешаков Едуард Іванович (Eduard Pleshakov) — доц. каф. МІМ, к. т. н., доц.
 26. Пороховський Юрій Васильович (Yurii Porokhovskyi) — доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 27. Постранський Тарас Миколайович (Taras Postranskyi) — доц. каф. ТТ, к. т. н.
 28. Стефанович Тетяна Олександрівна (Tetiana Stefanovych) — доц. каф. ПЕМ, к. т. н., доц.
 29. Ступницький Вадим Володимирович (Vadym Stupnytskyi)  — зав. каф. РІТМ, д. т. н., проф.
 30. Кангер Діана Олегівна — студентка гр. ТТ-31
 31. Костючик Владислав Русланович — студент гр. ТТ-41
 32. Павлів Вікторія Богданівна — голова Колегії та профбюро студентів ІМІТ, студентка гр. ТТ-31
 33. Луковський Андрій Ігорович — студент гр. ТТ-22
 34. Фрідріх Віктор Андрійович — студент гр. МБ-33
Оновлено 3 місяці тому