Вчена рада інституту механічної інженерії та транспорту

Голова Вченої ради

Ланець Олексій Степанович (Oleksii Lanets) — голова вченої ради ІМІТ, директор інституту, професор кафедри РІТМ, д. т. н., професор
номер телефону: +38(032) 258-24-10
e-mail: iimt.rada@lpnu.ua

Секретар вченої ради

Литвиняк Ярослав Мирославович (Jaroslav Lytvynyak) — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри РІТМ
номер телефону: +38(032) 258-25-01

Склад вченої ради інституту

 1. Ланець Олексій Степанович (Oleksii Lanets) — голова вченої ради ІМІТ, директор інституту, проф. каф. РІТМ, д. т. н., проф.
 2. Качмар Роман Ярославович (Roman Kachmar) — заступник директора, доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 3. Майструк Володимир Володимирович (Volodymyr Maystruk) — заступник директора, декан, доц. каф. ПМАІ, к. т. н., доц.
 4. Бойків Микола Васильович (Mykola Boykiv) — заступник директора, декан, доц. каф. ТТ, к. т. н., доц.
 5. Болжеларський Ярослав Володимирович (Yaroslav Bolzhelarskyi) — заступник директора, доц. каф. ЗТ, к. т. н., доц.
 6. Баль Олена Миронівна (Olena Bal) — зав. каф. ЗТ, к. т. н., доц.
 7. Ройко Юрій Ярославович (Yurii Roiko) — зав. каф. ТТ, к. т. н., доц.
 8. Дмитрів Василь Тарасович (Vasyl Dmytriv) — зав. каф. ПМАІ, д. т. н., проф.
 9. Дурягіна Зоя Антонівна (Zoia Duriahina) — зав. каф. МІМ, д. т. н., проф.
 10. Кіндрацький Богдан Ілліч (Bohdan Kindratskyy) — зав. каф. АТ, д. т. н., проф.
 11. Корендій Віталій Михайлович (Vitaliy Korendiy) — зав. каф. ТМДМ, к. т. н., доц.
 12. Максимович Олеся Володимирівна (Olesia Maksymovych) — зав. каф. НГІЗ, д. т. н., проф.
 13. Афонін Максим Олександрович (Maxim Afonin ) — доц. каф. ТТ, к. т. н., доц.
 14. Боровець Володимир Михайлович (Volodymyr Borovets) — доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 15. Гелетій Володимир Миколайович (Volodymyr Heletiy) — доц. каф. ТМДМ, к. т. н., доц.
 16. Глобчак Михайло Васильович (Mykhailo Hlobchak) — голова профспілкового бюро працівників ІМІТ, доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 17. Дзюбик Андрій Романович (Andriy Dzyubyk) — доц. каф. НГІЗ, к. т. н., доц.
 18. Попович Віталій Васильович (Vitalii Popovych) — доц. каф. ПМАІ, к. т. н.
 19. Литвиняк Ярослав Мирославович (Jaroslav Lytvynyak) — секретар Вченої ради ІМІТ, доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 20. Нємий Степан Володимирович (Stepan Nyemyy) — доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 21. Шеремета Роман Микитович (Roman Sheremetа) — доц. каф. ПМАІ, к. т. н., доц.
 22. Шоловій Юрій Петрович (Yurii Sholovii) — доц. каф. РІТМ, к. т. н., доц.
 23. Плешаков Едуард Іванович (Eduard Pleshakov) — доц. каф. МІМ, к. т. н., доц.
 24. Пороховський Юрій Васильович (Yurii Porokhovskyi) — доц. каф. АТ, к. т. н., доц.
 25. Постранський Тарас Миколайович (Taras Postranskyi) — доц. каф. ТТ, к. т. н.
 26. Ступницький Вадим Володимирович (Vadym Stupnytskyi)  — зав. каф. РІТМ, д. т. н., проф.
 27. Бріт  Анастасія – студентка гр. НГ-21
 28. Кречковська Софія – студентка гр. МЗ-21
 29. Ляхович Вероніка – студентка гр. ТТ-32
 30. Мартиник Вікторія – студентка гр. ТТ-32
 31. Мельниченко Сергій – студент гр. НГ-21
Оновлено 5 місяців тому