Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році

Правила прийому

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1і Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (ІППТ)

Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання

Додаток 3і Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (ІППТ)

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Додаток 5і Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (ІППТ)

Додаток 6 Правила прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році

Додаток 6.1 Правила прийому до докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 р.

Додаток 7 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 10 Правила прийому та зарахування на навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим)

Додаток 11 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) та державних підсумкових атестацій (ДПА) тільки для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим)

Додаток 13  до Правил прийому до Національного університету "Львівська політехніка" у 2021 році.

Оновлено 1 тиждень 1 день тому