Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році

Правила прийому  у 2022 році

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1і (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавр

Додаток 3і (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5і (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6 Правила прийому до аспірантури

Додаток 7 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8 Угоди про співпрацю для іноземних студентів

Додаток 13 Зміни та доповнення до Правил прийому на навчання у 2022 році

Вимоги, особливості та рекомендації до написання та оцінювання мотиваційного листа

 

 

Оновлено 5 місяців 3 тижні тому