Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2024 році

Правила прийому  у 2024 році

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавр

Додаток 4 Перелік предметних тестів єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Додаток 6 Правила прийому до аспірантури

Додаток 7 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Вимоги, особливості та рекомендації до написання та оцінювання мотиваційного листа

 

 

Оновлено 3 дні 14 годин тому