Історія інституту механічної інженерії та транспорту

Інститут інженерної механіки та транспорту заснований у 2001 р. у результаті об’єднання механіко-технологічного факультету й факультету машинобудування і автомобільного транспорту. До складу Інституту входять сім випускових кафедр:

 • технології машинобудування,
 • автомобілебудування,
 • електронного машинобудування,
 • експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
 • зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій,
 • транспортних технологій,
 • механіки та автоматизації машинобудування
 • загальноінженерна кафедра деталей машин.

Професорсько-викладацький склад інституту налічує 116 осіб. З них 15 — доктори наук, професори; 64 — кандидати наук, доценти. Лабораторна база інституту налічує понад 25 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також чотири комп’ютерні класи.

Наукові школи:

 1. «Моделювання й автоматизація технологічних процесів» (професор, д-р техн. наук З.А. Стоцько),
 2. «Динаміка, міцність та надійність механічних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання» (професор, д-р техн. наук І.В. Кузьо),
 3. «Структурнопараметричний синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій» (професор, д-р техн. наук Б.І. Кіндрацький), «Процеси та інструменти зубооброблення, системне моделювання процесів різання черв’ячною фрезою», «Розроблення нових моделей та схем різання для виготовлення зубчастих коліс» (професор, д-р техн. наук І.Є. Грицай),
 4. «Моделювання температурних режимів фрикційних вузлів автотранспортних засобів» (професор, д-р техн. наук Г.С. Гудз), «Оптимізація параметрів функціонування вулично-дорожньої мережі міст» (професор, д-р техн. наук Є.Ю. Форнальчик),
 5. «Діагностика дефектності і напруженого стану зварних з’єднань конструкцій і споруд тривалої експлуатації» (професор, канд. техн. наук В.М. Палаш),
 6. «Динаміка та міцність машин циклічної дії» (професор, канд. техн. наук В.Т. Павлище),
 7. «Розроблення автоматизованого обладнання для фасування й пакування сипких, в’язких і рідких продуктів» (доцент, канд. техн. наук О.В. Гаврильченко).

Фахівців вищої кваліфікації в інституті готують через аспірантуру і докторантуру за вісьмома науковими спеціальностями — «Механіка твердого деформованого тіла», «Динаміка та міцність машин», «Машинознавство», «Технологія машинобудування», «Автоматизація виробництва», «Автомобілі та трактори», «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», «Транспортні системи». При інституті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук з таких спеціальностей:

 • «Машинознавство»,
 • «Технологія машинобудування»,
 • «Динаміка та міцність машин».

Інститут видає два вісники Національного університету «Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів», «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні» і міжвідомчий науково-технічний збірник праць «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». Міжнародні зв’язки підтримуються з провідними університетами й науковими установами Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини. Інститут готує бакалаврів за напрямами: «Зварювання», «Прикладна механіка», «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології».

Оновлено 3 роки 1 місяць тому