Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку / Відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу

Відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу

Начальник відділу: к. істор. н., Морушко Олександр Олександрович
Адреса
вул.С. Бандери 12, 3-й н.к., кім. 222а
E-mail
mopnp@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-02
(032) 258-22-18

Новини