Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів

Адміністрація Львівської політехніки
Схема контролю результатів навчання студентів

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів (надалі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Національного університету «Львівська політехніка», Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» та інших законодавчих і внутрішніх нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Університет) щодо організації навчального процесу.

Контроль результатів навчання студентів є складовою навчального процесу. Його проводять з метою встановлення відповідності результатів навчання студентів вимогам освітніх програм. Основними видами контролю результатів навчання студентів є поточний та семестровий контроль, а також атестація студентів.

Це положення регламентує вимоги до організації та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів та ліквідації академічних заборгованостей. Організацію та проведення атестації студентів регламентує Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету «Львівська політехніка».