Історія Національного університету «Львівська політехніка»

Пошук своїх справжніх витоків для Львівської політехніки є природною історичною потребою. Історична модель будь-якого вищого навчального закладу є цілісною тоді, коли ріст історичного дерева розпочинається з міцного коріння. У час незалежної України настав слушний момент для Національного університету «Львівська політехніка», щоб доповнити, а радше, розширити свою історію на засадах принципу історизму та еволюційної системи літочислення вищих навчальних закладів, упровадженої в Україні 2005 року на основі Болонського освітнього процесу. До речі, у багатьох країнах Європи і світу вже давно технічні університети привели свої хронології до еволюційної системи літочислення ВНЗ

Тривалий час уважалось, що витоки Національного університету «Львівська політехніка» сягають 1844 року, коли австрійський уряд шляхом реорганізації утворив Технічну академію у Львові. Із цього історичного факту випливає, що академія постала не як новостворений навчальний заклад, а як навчальна установа створена на базі вже діючої Реально-торговельної академії. Оскільки 1844 року виник не новий навчальний заклад, а в черговий раз реорганізований, то цілісну історію Національного університету «Львівська політехніка» треба розпочинати від джерел тобто від витоків, а саме: від часу створення Реальної школи у Львові.

Новини