Незвідані хроніки альма-матер: як науковці досліджують минуле Львівської політехніки

Анна Зіганшина, Центр комунікацій Львівської політехніки
Історичне фото Львівської політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» – один із найвідоміших і найстаріших технічних закладів вищої освіти України та Східної Європи. За кожним етапом його формування – роки клопіткої праці видатних науковців, талановитих студентів і випускників. Університет зберігає і примножує освітні й наукові традиції та цінності. Докладніше про розвиток досліджень славетного минулого Львівської політехніки розповідає завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Інституту гуманітарних та соціальних наук Іван Хома.

– З ініціативи й за підтримки ректора Львівської політехніки професора Юрія Бобала та проректорки Лілії Жук у 2015 році при кафедрі створено групу, що досліджує історію нашого університету. На той час працівники кафедри вже дещо були знайомі з ключовими темами історії Політехніки, адже видали наукову роботу «Львівська політехніка у пресі (1844–1900)» (автори – П. В. Вербицька, Б. П. Кузьмінська, Ю. М. Курдина, Я. Б. Лисейко, Н. Б. Панас, І. Я. Хома, І. Я. Петрій). Організаційні засади роботи групи сформувала тодішня завідувачка кафедри проф. Поліна Вербицька, а очолив її кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини ІГСН Роман Кузьмин. Фактично робота групи розпочалася з участі в дискусії щодо відліку заснування університету від 1816 року – часу створення Цісарсько-королівської реальної школи. Другим завданням групи з дослідження історії університету стало накопичення джерельної бази, яка б у майбутньому дала змогу взятися до написання ґрунтовної праці.

Основним місцем зберігання документів є два архіви Львова: Державний архів Львівської області та Центральний державний історичний архів у місті Львові. Наразі ми успішно опрацювали джерельну базу Державного архіву Львівської області. Частину досліджених документів ввели в науковий обіг. Також наша група регулярно публікує наукові праці про Львівську політехніку. З нагоди 200-літнього ювілею університету видано науково-популярну книгу Р. Я. Кузьмина та Ю. М. Курдиної «Doctores honoris causa Львівської політехніки». У 2020 році Ростислав Мельник і Роман Кузьмин опублікували монографію «Науково-дослідний сектор Львівського політехнічного інституту в 1944–1978 рр.». Ця праця відкриває маловідомий дотепер процес наукової складової Політехніки та інших навчальних закладів України.

Основні напрями діяльності групи:

  • виявлення та дослідження джерельних матеріалів;
  • переклад та введення в науковий обіг документів;
  • дослідження біографії відомих і маловідомих випускників (спільно з НТБ НУ «Львівська політехніка»);
  • ведення рубрики «Хроніки Політехніки» на сайті університету;
  • популяризація історії Львівської політехніки.

Іван Хома наголошує, що без знання минулого непросто апелювати до наукової спільноти й формувати імідж університету як провідного освітнього осередку України та Європейського простору. Саме тому потрібне ґрунтовне дослідження, а далі завдання полягає в тому, щоб зробити цей матеріал популярним серед загалу і захопити великою й водночас доступною історією університету викладачів, студентів, абітурієнтів, батьків тощо. Зокрема, в рамках навчального курсу «Історія державності та культури України» одну лекцію та практичне заняття відведено історії Львівської політехніки. Цей курс як вибірковий мають змогу докладніше прослухати студенти на старших курсах. У такий спосіб кафедра намагається донести історію рідного університету до всіх студентів.