Історія Національного університету «Львівська політехніка»

Національний університет «Львівська політехніка» – визнаний осередок науки та освіти, відомий в Україні та далеко за її межами. Історичний шлях університету тісно перегукується із загальною історією України, історією розвитку вітчизняної освіти та науки. Змінюються епохи і політичний статус Західної України, найменування освітнього закладу, але ніколи не зупиняється у своєму поступі Львівська політехніка. Упродовж своєї історії вона залишається відданою своєму призначенню – підготовці висококваліфікованих фахівців.

Львівська політехніка – це університет з понад двохсотлітніми традиціями, який здобув міжнародне визнання та має загальновизнаний імідж. Освітні й наукові досягнення, отримані у різних галузях науки, ґрунтуються на синергії інженерних, природничих, економічних та соціогуманітарних шкіл. Фундаментальними принципами, що окреслюють ідеологію сучасної Львівської політехніки, є високий професіоналізм, академічна свобода та інституційна автономія, інноваційність у дослідженні та викладанні, довіра, повага та справедливість.

Пошук своїх справжніх витоків для Львівської політехніки є природною історичною потребою. Історична модель будь-якого закладу вищої освіти (далі – ЗВО) є цілісною тоді, коли ріст історичного дерева розпочинається з міцного коріння. У час незалежної України настав слушний момент для Національного університету «Львівська політехніка», щоб доповнити, а радше, розширити свою історію на засадах принципу історизму та еволюційної системи літочислення ЗВО, упровадженої в Україні 2005 року на основі Болонського освітнього процесу. До речі, у багатьох країнах Європи і світу вже давно технічні університети привели свої хронології до еволюційної системи літочислення закладів вищої освіти.

Тривалий час уважалось, що витоки Національного університету «Львівська політехніка» сягають 1844 року, коли австрійський уряд шляхом реорганізації утворив Технічну академію у Львові. Із цього історичного факту випливає, що академія постала не як новостворений освітній заклад, а як навчальна установа створена на базі вже діючої Реально-торговельної академії. Оскільки 1844 року виник не новий освітній заклад, а в черговий раз реорганізований, тому цілісну історію Національного університету «Львівська політехніка» треба розпочинати від джерел тобто від витоків, а саме: від часу створення Реальної школи у Львові а 1816 році (документально підтверджується королівським декретом австрійського імператора Франца І за № 78, який було видано в Мілані 7 березня 1816 року).

Новини