Управління трансформаціями у сферах музейництва та культурної спадщини

Розробник: кафедра історії, музеєзнавства і культурної спадщини

Напрям: Музеєзнавство, пам’яткознавство

Мета: оволодіння слухачами знаннями та навичками використання сучасних технологій управління змінами у музейній та пам’яткоохоронній сферах

Короткий опис курсу та його структура

Модуль 1. Управління у сфері культурної спадщини: Інтернет-маркетинг у сфері культурної спадщини; Маркетинг в соціальних мережах; Грантрайтинг у галузі; Комунікація культурною спадщиною; Сучасні підходи до сприйняття культурної спадщини; Превентивні заходи збереження культурної спадщини.

Модуль 2. Музеї та інновації: Соціальна місія музею; Музейне проектування: новітні практики та тренди; Музейна аудиторія; Освітні програми в музеях.

Група слухачів: 20-30 осіб

Загальний обсяг: 75 год. Зокрема: аудиторні заняття - 40 год; практичні заняття - 20 год, виконання випускної роботи – 20 год; самостійна робота – 35 год., захист випускної роботи – 2 год.

Форма проведення: денна / вечірня / дистанційна

Період та тривалість навчання: 2 місяці

Форма контролю: тестування та захист творчої роботи

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • знання та вміння вибудовувати стратегії розвитку у сферах музейництва та культурної спадщини; 
 • знання та вміння здійснювати музеєфікацію об’єктів культурної спадщини; 
 • знання та вміння здійснювати управління і адміністрування музейними та пам’яткоохоронними установами; 
 • здатність працювати над проектами по залученню громади до сфери культурної спадщини; 
 • здатність виконувати соціологічні дослідження у сфері культурної спадщини.

Категорія слухачів курсу: працівники відділів та управлінь культури, пам’яткоохоронних закладів, музеїв та галерей.

Опис результатів навчальної діяльності:

 • знати та застосовувати методи і технології сучасного маркетингу в управлінні культурною спадщиною;
 • розуміти проблеми збереження, інтерпретації та використання історико-культурної спадщини, оцінювати та аналізувати поточний стан і ключові тенденції розвитку музейної та пам’яткоохоронної галузі у цілому;
 • обґрунтовувати і створювати нові та модернізувати існуючі експозиції, виставки, екскурсійно-туристичні маршрути;
 • здатність використання різноманітних методів комунікації, зокрема сучасних інформаційних технологій для сфери ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях;
 • здатність оперативно адаптуватись до нових ситуацій і зміни обстановки та приймати відповідні рішення;
 • розуміти особливості реалізації соціологічних досліджень у сфері культурної спадщини;
 • працювати над проєктами по залученню громади до сфери культурної спадщини та розвитку культурного туризму; 
 • генерувати та втілювати освітні програми у музейній та пам’яткоохоронній діяльності з урахуванням міжнародного досвіду.

Назва розділів

Кількість аудиторних годин

Самостійна

робота

Всього

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

1

Модуль 1. Управління у сфері культурної спадщини

 

12

12

 

20

1.1

Інтернет-маркетинг у сфері культурної спадщини

 

2

2

 

3

1.2

Маркетинг в соціальних мережах

 

2

2

 

4

 

1.3

Грантрайтинг у галузі

 

2

2

 

        4

1.4

Комунікація культурною спадщиною

 

2

2

 

3

1.5.

Сучасні підходи до сприйняття культурної спадщини

 

2

2

 

3

1.6.

Превентивні заходи збереження культурної спадщини

 

2

2

 

3

2.

Модуль 2. Музеї та інновації

 

8

8

 

15

2.1

Соціальна місія музею

 

2

2

 

3

 

2.2.

Музейне проектування: новітні практики та тренди

 

2

4

 

5

2.3

Музейна аудиторія

 

2

2

 

4

2.4

Освітні програми в музеях

 

2

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

75

20

20

35