Наукова діяльність кафедри іноземних мов

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження за таким науковим напрямом: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту. Питання лінгвометодики і педагогіки. Актуальними темами дослідження, зареєстрованими в УкрІНТЕІ (на період 01.01.2020 - 31.12.2024), є:
 1. Парадигми, методи та наукові здобутки у контексті викладання іноземних мов та формування професійної компетентності (ІМ-13 у ScienceLP). Керівник – к.пед.н., доц., доцент кафедри іноземних мов Фучила О. М.;
 2. Лінгво-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу (ІМ-14 у ScienceLP). Керівник – к.філол.н., доц., доцент кафедри іноземних мов Голощук С. Л.
Наукову роботу кафедра здійснює за такими видами діяльності:
 • участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: Барабаш О. В. (ДФ 35.052.009; ДФ 35.052.010); Білик О. С. (ДФ 35.052.007; ДФ 35.052.011; К 35.052.24); Бусько М. Б. (ДФ 35.052.043); Гавран М. І. (ДФ 35.052.016; ДФ 36.053.002); Гаврилюк М. В. (К 35.052.24); Жорняк Н. Є. (ДФ 35.052.008); Фучила О. М. (К 35.052.24). До 31.12.2020 р. при кафедрі іноземних мов діяла аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»;
 • захист дисертаційних досліджень (Істоміна К. Ю., Яремко Г. В., Волошин М. М., Брандибура І. Ю., Марціхів Х. Р., Столярчук Л. Б., Лотфі Гаруді Г. С. );
 • видання монографій:
  1. Цимбрило С. М. Політкультурне виховання студентів в умовах освітньо-виховного середовища вищого технічного навчального закладу: монографія / С. М. Цимбрило. – Львів: Панорама, 2017. – 156 c.
  2. Шайнер Г. І. Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша третина XX століття): монографія / Г. І. Шайнер. – Львів: Панорама, 2017. – 148 c.
  3. Яремко Г. В. Професійний розвиток учителів: досвід Австралії: монографія / Г. В. Яремко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 140 c.
  4. Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 1: колективна монографія / I. Baybakova, O. Hasko, V. Dmytruk, V. Zadorozhnyy, Y. Zakaulova. – Lviv: ZUKC, 2018. – 152 c.
  5. Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities’ dimension. Vol. 2: колективна монографія / N. Ilchyshyn, H. Lotfi Ghahrodi, R. Nanivskyj, A. Sydor, O. Fuchyla. – Lviv: ZUKC, 2018. – 136 c.
  6. Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 3: колективна монографія / N. Kostevych, O. Litinska. – Sandomierz, Poland: Baltija Publishing, 2018. – 512 c.
  7. Tradycyjne podejście i nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych: колективна монографія / N. Mukan, I. Baybakova. – Gliwice, Poland: Фіктивне видавництво за кордоном, 2018. – 194 c.
  8. Теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку неперервної освіти у Канаді : колективна монографія / О. В. Барабаш, М. Б. Бусько, К. Ю. Істоміна, Н. В. Мукан, Ю. І. Шийка. – Львів: Панорама, 2018. – 212 c.
  9. Професійна підготовка фахівців з політології: досвід Англії та Уельсу: монографія / І. Ю. Брандибура. – Львів: Панорама, 2018. – 152 c.
  10. Ретроспектива розвитку освіти корінних народів Канади у компаративно-педагогічному дискурсі: монографія / Н. В. Мукан, М. І. Запотічна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 142 c.
  11. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millenium. Vol. 2: колективна монографія / N. Vilkhovchenko, H. Shayner. – Riga: Baltija Publishing, 2018. – 388 c.
  12. Лідерство в освіті Великої Британії: порівняльно-педагогічний дискурс: колективна монографія / Н. В. Мукан, М. В. Гаврилюк, І. С. Миськів, Г. В. Яремко. – Львів: Панорама, 2019. – 176 c.
  13. Підготовка майбутніх журналістів в університетах США: колективна монографія / Х. Р. Марціхів, Н. В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 188 c.
  14. Професійна підготовка фахівців у галузі права в університетах Канади: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: колективна монографія / Л. Б. Столярчук, Н. В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 180 c.
  15. Modern university education: approaches, methods, and findings = Сучасна університетська освіта: підходи, методи, здобутки : колективна монографія / N. Mukan, L. Stoliarchuk, K. Martsikhiv, O. Kaminska, S. Kravets, Y. Matviiv-Lozynska, N. Zhorniak, M. Havran, O. Bahlai, Y. Zakaulova. – Lviv: Spolom, 2020. – 124 c.
  16. Егертон Раєрсон: діалог зі сучасністю: колективна монографія / Л. І. Гук, М. В. Гаврилюк, Н. В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 224 c.
  17. Детективний жанр: художньо-естетичні трансформації в історико-літературному процесі : колективна монографія / Б. Г. Кушка, Г. І. Шайнер. – Кам'янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2021. – 188 c.
  18. Цюк О. А. Система забезпечення якості вищої освіти Швеції: історичні витоки та сучасні тенденції: монографія / О. А. Цюк. – Львів: Сполом, 2021. – 280 c.;
 • рецензування та опонування кандидатських і докторських дисертацій (доц. Бабкіна М. І., доц. Барабаш О. В., доц. Білик О. С., доц. Бусько М. Б., доц. Випасняк Г. О., доц. Гавран М. І., доц. Гаврилюк М. В., доц. Гасько О. Л., доц. Гук Л. І., доц. Жорняк Н. Є., проф. Задорожний В. В., доц. Миськів І. С., проф. Мукан Н. В., доц. Фучила О. М., доц. Четова Н. Й., доц. Яремко Г. В. та ін.);
 • видання підручників: Мукан Н. В. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова для менеджерів): підручник / Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк, О. Л. Гасько, Ю. В. Закаулова, М. І. Запотічна, Н. М. Ільчишин, С. Ф. Кравець, І. С. Миськів, О. В. Мукан, І. В. Сай, О. Р. Сенькович, Г. В. Яремко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 496 c.
 • видання навчальних посібників:
  1. Бабкіна М. І. Французька як друга іноземна мова. Граматичні завдання: навчальний посібник / М. І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, 2020. – 268 c.
  2. Баглай О. І. Міжкультурне спілкування у сфері паломницького туризму: навчальний посібник / О. І. Баглай, Ю. О. Матвіїв-Лозинська, М. М. Волошин, Г. С. Кузан, О. Р. Сенькович. – Львів: Друк ФОП Корпан Б.І., 2020. – 98 c.
  3. Байбакова І. М. Practical reader on systems analysis. Part ІІ: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. – Львів: Растр-7, 2020. – 88 c.
  4. Vilkhovchenko N. Business-related topics for economic specialities: навчальний посібник / N. Vilkhovchenko, B. Kushka, H. Shayner. – Lviv: ZUKZ, 2020. – 158 c.
  5. Залуцька Г. І. Іноземна мова професійного спрямування: англійська мова для студентів освітньої програми «Системна інженерія (Інтернет речей)» спеціальності «Комп’ютерні науки»: навчальний посібник / Г. І. Залуцька, Г. О. Колесник, Л. Б. Крайник. – Львів: ЗУКЦ, 2020. – 124 c.
  6. Ключковська І. М. Образки з Лесиного життя: навчальний посібник / І. М. Ключковська, О. М. Горда, О. М. Трумко, О. В. Галайчук, Н. Р. Данчишин, О. Б. Сорока, Н. М. Мартинишин, О. С. Мицько, О. Р. Руснак. – Львів: ТзОВ "Галицька видавнича спілка", 2020. – 128 c.
  7. Мазурик Данута. Стандартизовані вимоги: рівні володіння українською мовою як іноземною А1-С1 : зразки сертифікаційних завдань: навчальний посібник / Мазурик Данута, Антонів Леся, Синчак Олена, Г. І. Бойко. – Київ: Інкос, 2020. – 186 c.
  8. Мукан Н. В. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності "Видавництво та поліграфія"): навчальний посібник / Н. В. Мукан, М. І. Гавран, Н. Є. Жорняк, Ю. В. Закаулова, О. М. Камінська, С. Ф. Кравець, О. М. Фучила. – Львів: Растр-7, 2020. – 290 c.
 • наукове стажування у закладах вищої освіти України та за кордоном в очній та заочній формах: Новосілець О.В. (Польща, Варшава, 04.02.2017-08.02.2017); Задорожний В. В. (Німеччина, Нойбранденбурґ, 18.06.2017-24.06.2017; 15.06.2019-23.06.2019; 10.11.2019-14.11.2019;); Байбакова І.М. (Фінляндія, Тампере, Університет Тампере, 04.02.2017-11.02.2017; Україна, 10.06.2017-15.06.2017); Дмитрук В.А. (Чехія, Прага, Празький інститут підвищення кваліфікації, 04.03.2018-15.03.2018); Гаврилюк М.В., Зінчук І.В. (Україна, 10.06.2017-15.06.2017); Задорожний В. В., Пиндик Н.І. (Німеччина, Гессен, Тюрингійська вища школа, 22.07.2019-26.07.2019); Цубова О.Л. (Польща, Катовіце, Вища технічна школа в Катовіце, 21.09.2021-27.09.2021).
 • підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах та Всеукраїнських олімпіадах іноземною мовою: 22 Всеукраїнський конкурс промов японською мовою (21.10.2017 – 21.10.2017, Київ), переможець – Качмар Ю.І. – 6 місце; "Нові ідеї. Нові можливості. 2018." (02.04.2018 – 03.04.2018, Київ): переможець – Романик В.І. – 1 місце; Інтернет-олімпіада з англійської мови, фізики та математики (19.03.2019-21.03.2019); Олімпіадa з англійської мови для студентів Національного університету "Львівська політехніка" (21.02.2019-28.02.2019, Львів): переможець – Андрусяк Н.Н.; 23-ій Всеукраїнський конкурс промов японською мовою (1-ий етап, Львів, 22.06.2018), (2-ий етап, 21.10.2018 – 21.10.2018, Дніпро): переможець – Молнар С.В.
 • організація та проведення науково-практичних конференцій та «круглих столів» національного і міжнародного рівня з публікаціями матеріалів: Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» (22.12.2016 р., Київ), 22.12.2016, Київ; Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної» (07.04.2019-08.05.2019, Львів).
 • проведення наукових семінарів викладачів кафедри іноземних мов: Міжнародний науково-практичний семінар «Питання сертифікації української мови як іноземної для дітей: вивчення досвіду інших мов», 29.05.2019, Львів; Міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна: пошук інновацій крізь призму досвіду викладання інших мов», 28.03.2019, Львів, а також проведення кафедральних наукових семінарів.
 • співпраця з волонтером Корпусу Миру Г. Андерсоном в рамках дії Угоди між Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні та Національним університетом “Львівська політехніка”;
 • перемога в конкурсі підручників Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник / М. І. Бабкіна, О. С. Білик, М. З. Джура, І. М. Ключковська, Б. Г. Кушка. – Львів: Панорама, 2017. – 252 c.
 • участь у редагуванні англомовних наукових видань (Балацька Л.П., Фучила О.М., Волошин М.М., Дмитрук В.А., Кравець С.Ф., Лучит Л. В.).
Оновлено 11 місяців 1 тиждень тому