Навчальний процес кафедри іноземних мов

Головна мета навчальної роботи кафедри – висококваліфіковане навчання студентів іноземних мов на основі інноваційних методів викладання.

Навчальний процес на кафедрі зорієнтовано на удосконалення практичного курсу іноземних мов, забезпечення його комунікативного спрямування, практичне оволодіння студентами різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії.

На практичних заняттях викладачі застосовують якісно нові підходи до мовної підготовки майбутніх спеціалістів. Мультимедійні технології та інтерактивні стратегії, що їх запроваджують викладачі, комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра. Практичні заняття для студентів третього рівня вищої освіти («доктора філософії») спрямовані на вдосконалення мовних компетентностей аспірантів та підготовки до рівня володіння мовою С1, а також фахової діяльності в академічному та міжнародному середовищі.

Основні дисципліни

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання іноземних мов для студентів Національного університету «Львівська політехніка» усіх напрямів підготовки та спеціальностей першого («бакалавр»), другого («магістр») та третього («доктор філософії») рівнів вищої освіти.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають такі дисципліни:

 • іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • іноземна мова (основна);
 • іноземна мова (латинська);
 • іноземна мова спеціальності;
 • фахова іноземна мова;
 • ділова іноземна мова;
 • друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, японська, польська);
 • теорія і практика перекладу;
 • бізнес-переклад та переклад конференцій;
 • практикум перекладу;
 • перекладацька практика;
 • іноземна мова для академічних цілей.

 

Навчальний процес здійснюється згідно з навчальними планами та робочими програми відповідних дисциплін.

Студенти з високим рівнем знань завершують вивчення іноземних мов захистом кваліфікаційних робіт іноземною мовою.

Секція мовної підготовки іноземних студентів забезпечує викладання курсу “Українська мова як іноземна” для студентів-іноземців протягом I-VII семестрів (702 год) та для іноземних аспірантів І року навчання (240 год).

Додаткові можливості

Здатність спілкуватись англійською мовою створює умови для гармонійного розвитку фахівця і його працевлаштування на міжнародному ринку праці. Найефективніше вивчення іноземної мови здійснюється у мовному середовищі. У співпраці із Корпусом миру США в Україні кафедра ІМ реалізовує такі проекти, як спільне проведення занять з англійської мови, факультативні курси «Фільми і музика», «Підготовка до програми обміну для студентів», «Лідерство», літня мовна школа. На базі навчально-оздоровчого табору «Політехнік - 2», що в смт. Славське, студенти не тільки вдосконалюють навички мовлення англійською мовою, а й відпочивають.

Про рівень мовної підготовки студентів свідчить той факт, що випускники університету успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і за кордоном.

Оновлено 11 місяців 1 тиждень тому