Ознайомча інформація про інститут

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку – це навчально-науковий підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», який у своїй діяльності поєднує інституційну підготовку фахівців з вищої освіти у сфері публічного управління, адміністрування, економіки, менеджменту та розвиток компетентностей фахівців у системі підвищення кваліфікації. Орієнтуючись на потреби працедавців та сучасні тенденції розвитку економіки і ринку праці, в інституті розроблено та впроваджено інноваційні освітні програми:

 • Соціальна економіка, аналітика та управління (спеціальність 051 «Економіка»);
 • Управління проєктами (спеціальність 073 «Менеджмент»);
 • Управління фінансово-економічною безпекою (спеціальність 073 «Менеджмент»);
 • Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації (спеціальність 073 «Менеджмент»);
 • Ринкова аналітика (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»);
 • Адміністративний менеджмент (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»);
 • Публічне управління та адміністрування (для державних службовців);
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Менеджмент просторового розвитку.

Освітній процес в Інституті адміністрування, державного управління та професійного розвитку забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники 5 кафедр:

Наукові дослідження в інституті забезпечують:

Для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в інституті функціонує дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій:

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.26  за спеціальностями:

 • 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.27 за спеціальностями:

 • 25.00.01 Теорія та історія державного управління;
 • 25.00.02 Механізми державного управління.

Інститут провадить активну міжнародну діяльність та співпрацю з чужоземними партнерами, в рамках якої:

 • спільно з Університетським коледжем Остфольда (Норвегія) реалізований проект SMALE щодо розроблення дворічної освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямком «Економіка та адміністрування – діджиталізація»;
 • спільно з Tech StartUp School Львівської політехніки та Кінгстонським університетом Лондона виконаний проєкт «Creative Spark: Higher Education Enterprise Program», спрямований на розвиток підприємницьких навичок у творчих амбітних студентів і підприємців-початківців;
 • зі Словацьким університетом сільського господарства Нітри організовано підготовку магістрів за програмою подвійних дипломів;
 • за проектом «Україна – Норвегія» проведено перепідготовку близько 200 військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас;
 • відбуваються академічні обміни та освітні заходи за проєктами Erasmus+ (зокрема, Jean Monnet);
 • кращі чужоземні лектори і науковці періодично залучаються як візит-професори до освітнього процесу та спільного керівництва науковою роботою аспірантів.

У складі інституту функціонують центр підвищення кваліфікації фахівців, центр професійної атестації та сертифікації, центр підвищення кваліфікації публічних службовців, німецько-український освітній центр, які забезпечують розвиток професійних компетентностей фахівців відповідно до концепції «освіти упродовж життя». Серед важливих напрямів роботи центрів курси підвищення кваліфікації управлінсько-інженерних фахівців та державних службовців, курси мовної підготовки і програми професійної сертифікації та атестації, зокрема у сфері енергоефективності, інженерних систем та управління житловим фондом тощо

Оновлено 1 місяць 2 тижні тому