Вчена рада інституту адміністрування та післядипломної освіти

Голова Вченої ради

Пилипенко Любомир Миколайович (Liubomyr Pylypenko) – д.е.н., професор, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти

Вчений секретар

Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., декан післядипломної освіти

Склад Вченої ради інституту

 1. Пилипенко Любомир Миколайович (Liubomyr Pylypenko) – д.е.н., професор, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти
 2. Білоус Олександр Петрович (Bilous Oleksandr) – к.е.н., заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти, декан базової та повної вищої освіти
 3. Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти
 4. Поплавська Жанна Василівна (Poplavska Zhanna) – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
 5. Подольчак Назар Юрійович (Podolchak Nazar ) – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
 6. Ільчук Павло Григорович (Ilchuk Pavlo) – д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління
 7. Фещур Роман Васильович (Feshchur Roman) – к.е.н., професор
 8. Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., декан післядипломної освіти
 9. Скорик Галина Іванівна (Skoryk Halyna) – к.е.н., доцент
 10. Пушак Галина Іванівна (Pushak Halyna) – к.е.н., доцент
 11. Білик Олена Іванівна (Bilyk Olena) – к.е.н., доцент
 12. Карковська Вероніка Ярославівна (Karkovska Veronika) – к.е.н., доцент
 13. Іличок Богдан Іванович (Ilychok Bohdan) – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту
 14. Дума Олег Ігорович (Duma Oleh) – ст. викл., голова наукового товариства молодих вчених та студентів інституту адміністрування та післядипломної освіти
 15. Легка Ольга Володимирівна (Lehka Olha) – студентка, голова профбюро та колегії студентів інституту адміністрування та післядипломної освіти
 16. Угрин Максим Русланович  (Uhryn Maksym) - студент
 17. Мельник Марина Сергіївна (Melnyk Maryna) – студентка
 18. Манченко Аліна Олегівна (Manchenko Alina) - студентка.
Оновлено 1 тиждень 3 дні тому