Вчена рада інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку

Голова Вченої ради

Пилипенко Любомир Миколайович – д.е.н., професор, директор інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку

Вчений секретар

Захарчук Мар’яна Євгенівна – к.пед.н., доцент, заступник директора інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку

Склад Вченої ради інституту

 1. Пилипенко Любомир Миколайович – д.е.н., професор, директор інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку
 2. Білоус Олександр Петрович – к.е.н., заступник директора інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку
 3. Захарчук Мар’яна Євгенівна – к.пед.н., доцент, заступник директора інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку
 4. Кіцак Тарас Миколайович – к.н.д.у., доцент, заступник директора інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку
 5. Поплавська Жанна Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
 6. Сидорчук Ористлава Григорівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри регіонального та місцевого розвитку;
 7. Подольчак Назар Юрійович – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
 8. Ільчук Павло Григорович – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління проектами
 9. Буник Микола Зіновійович – к.політ.н., доцент, завідувач кафедри публічного врядування.
 10. Матвіїшин Євген Григорович – д.е.н., професор, професор кафедри регіонального та місцевого розвитку
 11. Іличок Богдан Іванович – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту
 12. Дума Олег Ігорович – ст. викл., голова наукового товариства молодих вчених та студентів інституту
 13. Скорик Галина Іванівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
 14. Пушак Галина Іванівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
 15. Білик Олена Іванівна – д.н.д.у., професор, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
 16. Карковська Вероніка Ярославівна – д.н.д.у., професор, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту
 17. Лучко Галина Йосипівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри управління проектами
 18. Дробот Ігор Олександрович – д.н.д.у., професор, професор кафедри публічного врядування
 19. Вовжиняк Мар’яна Владиславівнааспірант кафедри публічного управління та публічної служби
 20. Дарія Сургай  –  студентка, голова профбюро та колегії студентів інституту;
 21. Недошитко Ангеліна – студентка;
 22. Максим Барабаш – студент;
 23. Анастасія Кравців  – студентка
Оновлено 4 тижні тому