Керівництво інституту ІАДУ

Директор інституту: д.е.н., проф. Пилипенко Любомир Миколайович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи: к.пед.н., доц. Захарчук Мар'яна Євгенівна 

Заступник директора з науково-педагогічної роботи: к.е.н. Білоус Олександр Петрович

Заступник директора з наукової роботи: д.е.н., проф. Подольчак Назарій Юрійович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи: к.держ.упр., доц. Кіцак Тарас Миколайович

Заступник директора з господарської діяльності: Великопольський Роман Володимирович

 

 

Відповідальна особа за перевірку рукописів дисертацій здобувачів на академічний плагіат:

Дзюрах Юрій Михайлович, e-mail: yurii.m.dziurakh@lpnu.ua, служб. тел.: 726-30.

Відповідальна особа за перевірку рукописів монографій на академічний плагіат:

Тимошенко Сергій Валерійович, e-mail: ipdo_adm@lpnu.ua, служб. тел.: 722-48.

Оновлено 1 рік 3 місяці тому