ІАДУ / ЦПКФ

Центр підвищення кваліфікації фахівців

Керівник Центру – Левицька - Ревуцька Ольга Євгенівна
Адреса
вул. Митрополита Андрея 5, 4 -й н.к., кім. 1
E-mail
dpo@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-54
+38 068 351 14 96

Високий рівень динамічності технологічного й економічного розвитку обумовлює необхідність постійного підвищення кваліфікації фахівців, набуття ними нових професійних, комунікаційних та інших компетентностей. Світові освітні тенденції засвідчують все вищу актуальність програм «навчання упродовж життя».

Для сприяння здобуттю фахівцями нових та поліпшенню набутих знань і навичок в Інституті адміністрування та післядипломної освіти функціонують:

  • курси підвищення кваліфікації за широким спектром напрямів підготовки інженерних (сейсміка, енергетика,геодезія та землеустрій, хімічна інженерія, фармація, механічна інженерія), а також педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
  • курси з вивчення іноземних мов та сертифікація з підтвердження/діагностики володіння ними;
  • короткотермінові (тренінгові, семінарські) програми навчання різного тематичного спрямування;
  • міжнародні програми та проєкти;
  • програми професійної сертифікації та атестації.

Високий рівень якості надання освітніх послуг підтверджений сертифікатом на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015

У структурі Центру підвищення кваліфікації фахівців функціонує Лінгвістично-освітній центр

Новини