Підрозділи кафедри екології та збалансованого природокористування (секції, лабораторії)

Навчальна лабораторія з «Екології» та «Основ екології» для студентів усіх напрямів та форм навчання.

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • Знайомляться з методами очищення поверхні водоймищ від забруднення нафтою та нафтопродуктами;
 • Досліджують вплив газодимових викидів на атмосферу;
 • Оцінюють забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту;
 • Проводять радіаційне обстеження сировини та будівельних матеріалів.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 12 кімн.

Навчальна лабораторія із «Загальної екології та неоекології» для студентів базового напряму «Екологія»

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • Оцінюють запиленість повітря в робочій зоні;
 • Визначають вміст нітратів в продуктах харчування;
 • Досліджують вплив мінеральних добрив на забруднення грунтів та інше.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 8 кімн.

Навчальна лабораторія з «Екологічної біотехнології та основ мікробіології» для студентів базового напряму «Екологія».

Під час виконання лабораторних робіт студенти:

 • Знайомляться з будовою та біологічними властивостями водорозчинних вітамінів;
 • Знайомляться з основними властивостями амінокислот та білків;
 • Вивчають техніку мікроскопування та будову клітин, дріжджів і грибів.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 11 кімн.

Навчальна лабораторія з «Екології людини» для студентів базового напряму «Екологія».

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • Досліджують вплив тютюнового диму на живі організми;
 • Досліджують вплив хімічних забруднень на екосистему;
 • Знайомляться з вимірюванням артеріального тиску;
 • Досліджують вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на довкілля, вимірюють концентрацію ПАР;
 • Досліджують міграцію забруднень в ґрунтовому середовищі.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/16 кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення газових викидів» для студентів базового напряму «Екологія».

У навчальній лабораторії студенти:

 • Знайомляться із складом та властивостями атмосфери, основними атмосферними забруднювачами та методами оцінювання забруднення атмосферного повітря;
 • Визначають вміст оксиду вуглецю CO та летких вуглеводнів CnH2n за допомогою газоаналізатора 102ФА01М.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/6 кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення стічних вод» для студентів базового напряму «Екологія».

У цій навчальній лабораторії студенти:

 • Проводять дослідження процесу демінералізації води в йоннообмінному апараті;
 • Проводять дослідження утилізації цінних компонентів із виробничих стічних вод;
 • Визначають муловий індекс при біологічному очищенні стічних вод.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/15 кімн.

Навчальна лабораторія «Комп’ютерний клас» для студентів базового напряму «Екологія».

В цій навчальній лабораторії студенти вивчають:

 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень;
 • Раціональне природокористування та ресурсозбереження;
 • Проводять моделювання і прогнозування стану довкілля;
 • Проводять технологічний розрахунок обладнання із захисту довкілля.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/14 кімн.

Науково-навчальна лабораторія відновлювальних джерел енергії

У цій навчальній лабораторії студенти вивчають:

 • Принцип роботи і будову теплової помпи і сонячних колекторів;
 • Сезонну та річну ефективність сонячних колекторів і теплової помпи;
 • Сезонну та річну інсоляцію;
 • Коефіцієнт використання теплової помпи і сонячних колекторів в різні періоди року;
 • Ефективність швидкісного пластинчатого і об’ємного теплообмінників для забезпечення потреб корпусу у гарячій воді.

Місце розташування: 26 навч. корпус.

Навчальна лабораторія із «Агроекології» для студентів базового напряму «Екологія»

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • Здійснюють якісний аналіз ґрунтів;
 • Досліджують вплив різних хімічних елементів на мікрофлору;
 • Визначають вміст нітратів в продуктах харчування;
 • Досліджують вплив мінеральних добрив на забруднення ґрунтів та інше.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 8 кімн.

Оновлено 2 роки 4 місяці тому