Історія кафедри екології та збалансованого природокористування

Історія кафедри починається з 1991 року і співпадає з проголошенням Незалежності України. Саме цього року Міністерство освіти України дало дозвіл на організацію набору студентів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» при кафедрі процесів та апаратів хімічних виробництв. Вибір кафедри був не випадковим. Курс процесів та апаратів, який читався викладачами кафедри тісно пов’язаний з проблемами очищення газових, рідинних та твердих середовищ. На кафедрі працював висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед якого 7 докторів технічних наук (зав. кафедри Гумницький Я.М., професори Аксельруд Г.А., Семенишин Є.М., Дубинін А.І., Мазяк З.Ю., Ханик Я.М., Калиновська О.П., доценти, кандидати технічних наук Юрим М.Ф., Креховецький О.М., Гавришкевич Л.М., Степанов В.Д., Басій В.І.) Великий обсяг науково-дослідних робіт кафедри також був пов’язаний з проблемами охорони довкілля (інтенсифікація процесів розділення суспензій, переробка хвостів флотації сірчаних руд, сорбційні процеси, капсулювання та екстрагування компонентів з капсульованих частинок, інтенсифікація процесів розчинення та екстрагування).

Організація та проведення наборів студентів на спеціальність ЕОНС вимагала збільшення штату викладачів. Кафедра поповнюється новими викладачами. Серед яких д.т.н. Мальований М.С. (спочатку за сумісництвом, а у подальшому на штатній посаді професора), Петрушка І.М., Попович О.Р., Нагурський О.А.,Малик Ю.О., Атаманюк В.М., Дулеба В.П., Ільків І.М.) Кафедру було перейменовано на кафедру хімічної інженерії та промислової екології.

У такому складі кафедра проіснувала до 2002р., коли згідно з наказом Ректора Національного університету «Львівська політехніка» проф. Рудавського Ю.К. вона була поділена на дві кафедри: хімічної інженерії і екології та охорони навколишнього середовища. Був поділений професорсько-викладацький склад, площі, апаратура. Кафедру ЕОНС очолив д.т.н., проф. Мальований М.С. У штат кафедри були прийняті в основному випускники кафедри кандидати наук Дерейко Х.О., Одноріг З.С., Ятчишин Ю. Й., Сабадаш В.В., Гуглич С.І., Венгер Л.О., Люта О.В. У У 2011 році кафедру було перейменовано в «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», а в 2013 — в «Екологія та збалансоване природокористування».

Доцент кафедри Дячок В.В. захистив докторську дисертацію у 2011 році і у даний час на кафедрі працює 3 доктори наук (Мальований М.С., Гумницький Я.М., Дячок В.В.). В 2013 році захистили докторські дисертації доценти кафедри Петрушка І.М. (зараз очолює кафедру екологічної безпеки та природоохоронної діяльності) та Нагурський О.А. (зараз очолює кафедру цивільної безпеки).

В 2002 — 2010 роках колектив кафедри поповнився викладачами інших кафедр та спеціальностей, що дозволило розширити коло екологічних проблем, якими займається кафедра, зокрема започаткувати науковий напрямок біологічного очищення від забруднень. Серед викладачів, які поповнили ряди кафедри у цей час, слід відмітити к.т.н. доц. Захарко Я.М., к.х.н., доц. Березюк Д.О., к.б.н. доц.. Русин І.Б., к.т.н. Чайку О.Г. та к.т.н. Ріпака Н.С.

Колективом учбово-допоміжного персоналу керує багатолітній зав. лабораторією Піх О.Г. у штаті якого працюють Стрепко М.П., Свянтко І.М, Мараховська А.О., Свідова Л.С., Канда М.І., Сторощук У.І., Квасниця Р.В. Співробітники кафедри є учасниками багатьох міжнародних конференцій, а кафедра ЕЗП постійно проводить міжнародні конференції та конгреси.

При кафедрі працює аспірантура та докторантура. З 2002 р., тобто з часу створення кафедри ЕЗП, захищено 5 докторських та 20 кандидатських дисертацій.

Кафедра ЕЗП проводить виховну та наукову роботу зі студентами. Із 2007 року кафедра щорічно сумісно із Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області проводить міжнародні студентські конференції «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування».

На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, спеціалізовані лабораторії з загальної екології, очищення стічних вод, очищення газових середовищ, утилізація твердих відходів, відновлювальних джерел енергії, агроекології, наукові лабораторії.

Оновлено 1 рік 6 місяців тому