Лабораторії кафедри

Навчальний корпус № 8, кімн. 8

Навчальна лабораторія із «Агроекології» для студентів базового напряму «Екологія». В цій навчальній лабораторії студенти:

 • здійснюють якісний аналіз ґрунтів;
 • досліджують вплив різних хімічних елементів на мікрофлору
 • визначають вміст нітратів в продуктах харчування;
 • досліджують вплив мінеральних добрив на забруднення ґрунтів та інше;
 • на модельній біогазовій установці, визначається кількісний і якісний склад одержаного біогазу з сировини.

Навчальний корпус № 8, кімн. 11

Навчальна лабораторія з «Екологічної біотехнології та основ мікробіології» для студентів базового напряму «Екологія». Під час виконання лабораторних робіт студенти:

 • знайомляться з будовою та біологічними властивостями водорозчинних вітамінів;
 • знайомляться з основними властивостями амінокислот та білків;
 • вивчають техніку мікроскопування та будову клітин, дріжджів і грибів.

Навчальний корпус № 8, кімн. 012

Навчальна лабораторія з «Екології» та «Основ екології» для студентів усіх напрямів та форм навчання. В цій навчальній лабораторії студенти:

 • знайомляться з методами очищення поверхні водоймищ від забруднення нафтою та нафтопродуктами;
 • досліджують вплив газодимових викидів на атмосферу;
 • оцінюють забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту;
 • проводять радіаційне обстеження сировини та будівельних матеріалів.

Навчальний корпус № 8, кімн. 114 (15)

Навчальна лабораторія «Очищення стічних вод» для студентів базового напряму «Екологія». У цій навчальній лабораторії студенти:

 • проводять дослідження процесу демінералізації води в йоннообмінному апараті;
 • проводять дослідження утилізації цінних компонентів із виробничих стічних вод;
 • визначають муловий індекс при біологічному очищенні стічних вод.

Навчальний корпус № 8, кімн. 114(16)

Навчальна лабораторія з «Екології людини» для студентів базового напряму «Екологія». В цій навчальній лабораторії студенти:

 • досліджують вплив тютюнового диму на живі організми;
 • досліджують вплив хімічних забруднень на екосистему;
 • знайомляться з вимірюванням артеріального тиску;
 • досліджують вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на довкілля, вимірюють концентрацію ПАР;
 • досліджують міграцію забруднень в грунтовому середовищі.

Навчальний корпус № 8, кімн. 114 (14)

Навчальна лабораторія «Очищення стічних вод» для студентів базового напряму «Екологія». У цій навчальній лабораторії студенти:

 • проводять дослідження процесу демінералізації води в йоннообмінному апараті;
 • проводять дослідження утилізації цінних компонентів із виробничих стічних вод;
 • визначають муловий індекс при біологічному очищенні стічних вод.
 • Навчальний корпус № 8, кімн. 114 (6)

Навчальна лабораторія «Очищення газових викидів» для студентів базового напряму «Екологія». У навчальній лабораторії студенти:

 • знайомляться із складом та властивостями атмосфери, основними атмосферними забруднювачами та методами оцінювання забруднення атмосферного повітря;
 • визначають вміст оксиду вуглецю CO та летких вуглеводнів CnH2n за допомогою газоаналізатора 102ФА01М.

Навчальний корпус № 26

Науково-навчальна лабораторія відновлювальних джерел енергії. У цій навчальній лабораторії студенти вивчають:

 • принцип роботи і будову теплової помпи і сонячних колекторів;
 • сезонну та річну ефективність сонячних колекторів і теплової помпи;
 • сезонну та річну інсоляцію;
 • коефіцієнт використання теплової помпи і сонячних колекторів в різні періоди року;
 • ефективність швидкісного пластинчатого і об’ємного теплообмінників для забезпечення потреб корпусу у гарячій воді.
Оновлено 1 рік 1 місяць тому