Колектив працівників кафедри

Шквірко Оксана Михайлівнадок.філософії, інженер;
Тимчук Іван Степановичк.с.-г.н., доцент, доцент;
Гумницький Ярослав Михайловичд.т.н., професор, професор;
Дячок Василь Володимировичд.т.н., професор, професор;
Сабадаш Віра Василівнад.т.н., професор, професор;
Мальований Мирослав Степановичд.т.н., професор, завідувач кафедри;
Вронська Наталія Юріївнак.т.н., доцент, доцент;
Гуглич Сергій Івановичк.т.н., доцент, доцент;
Захарко Ярослава Михайлівнак.т.н., доцент, доцент;
Слюсар Віра Тарасівнак.т.н., інженер 1 категорії;
Голодовська Олена Ярославівнак.т.н., провідний інженер;
Канда Марія Іванівнак.т.н., інженер 2 категорії;
Середа Андрій Сергійовичк.т.н., викладач;
Одноріг Зоряна Степанівнак.т.н., доцент, доцент;
Попович Олена Романівнак.т.н., доцент, доцент;
Люта Оксана Володимирівнак.т.н., доцент, доцент;
Кварціян Оксана Степанівнаінженер 1 категорії;
Піх Оксана Михайлівнапровідний інженер;
Стрепко Марія Петрівнаінженер 1 категорії;
Квасниця Руслана Володимирівнаінженер 2 категорії;
Свянтко Ірина Миколаївнапровідний інженер;
Свідова Любов Степанівнастарший лаборант без вищої освіти;