Колектив працівників кафедри

Вронська Наталія Юріївна к.т.н.,  доцент;
Голець Наталія Юліанівна к.т.н.,  асистент;
Гуглич Сергій Іванович к.т.н.,  доцент, доцент;
Гумницький Ярослав Михайлович д.т.н.,  професор, професор;
Дячок Василь Володимирович д.т.н.,  професор, професор;
Захарко Ярослава Михайлівна к.т.н.,  доцент, доцент;
Канда Марія Іванівна к.т.н.,  фахівець 2 категорії;
Кварціян Оксана Степанівнаінженер 1 категорії;
Люта Оксана Володимирівна к.т.н.,  доцент, доцент;
Мальований Мирослав Степанович д.т.н.,  професор, завідувач кафедри;
Одноріг Зоряна Степанівна к.т.н.,  доцент, доцент;
Піх Оксана Михайлівнапровідний інженер;
Попович Олена Романівна к.т.н.,  доцент, доцент;
Сабадаш Віра Василівна д.т.н.,  доцент, професор;
Свідова Любов Степанівнастарший лаборант без вищої освіти;
Свянтко Ірина Миколаївнаінженер 1 категорії;
Слюсар Віра Тарасівна к.т.н.,  інженер 1 категорії;
Стрепко Марія Петрівнаінженер 1 категорії;
Тимчук Іван Степанович к.с.-г.н.,  доцент;
Ятчишин Юрій Йосипович к.т.н.,  доцент, доцент;