Аспіранти кафедри

  • Оксана Шквірко

Тема дисертації: Використання техногенних відходів та капсульованих форм комплексних добрив для ремедіації та біологічної рекультивації порушених земель. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Гумницький Я. М. 
Спеціальність: 101 Екологія 
Рік вступу: 2016 
Форма навчання: очна форма 
Обсяг виконання роботи: 70%

  • Вікторія Катешива

Тема дисертації: Забезпечення екологічної безпеки екосистем шляхом поглинання вуглекислого газу хлорофілвмісними мікроводоростями.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Дячок В.В. 
Спеціальність: 101 Екологія 
Рік вступу: 2016 
Форма навчання: очна форма 
Обсяг виконання роботи: 60%

  • Соловій Христина Михайлівна

Тема дисертації: «Комплексне використання ціанобактерій для очищення побутових стоків, утилізації СО2 та отримання енергоносіїв»

Науковий керівник: д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 101 екологія
Рік вступу: 2017
Обсяг виконання роботи: 35%

  • Соломія Мандрик

Тема дисертації: Підвищення рівня екологічної безпеки антропоекосистем шляхом знешкодження техногенного забруднення біологічним методом

Науковий керівник: д.т.н., проф. Дячок В.В.
Спеціальність: 101 Екологія
Рік вступу: 2018
Форма навчання: очна форма
Обсяг виконання роботи: 15%

  • Гавришко Маріанна Ігорівна

Тема дисертації: «Екологічні та біологічні аспекти очищення стічних вод підприємств харчової промисловості»

Науковий керівник: к.т.н., доц. Попович Олена Романівна
Спеціальність: 101 Екологія
Рік вступу: 2019
Обсяг виконання роботи: 5%

  • Сторощук Уляна Зіновіївна

Тема дисертації : «Екологічні та біологічні аспекти утилізації техногенних органічних відходів»

Науковий керівник: д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність: 101 Екологія
Рік вступу: 2019
Обсяг виконання роботи: 5%

Оновлено 1 рік 1 місяць тому