Програми подвійних дипломів

Програми подвійних дипломів

Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та одночасно отримати два дипломи українського та європейського університетів.

Метою реалізації  програм подвійних дипломів  в Університеті є забезпечення можливостей студентам Політехніки не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні.

Додаткові вимоги до угод по програмі подвійних дипломів. В тексті угоди має бути відображена така інформація:
1.  Дата підписання Угоди та загальний термін дії угоди.
2.  Освітній рівень (бакалаврат, магістратура, аспірантура).
3.  Номер і назва спеціальності
4.  Графік навчання для кожного семестру навчання за програмою.
5.  Таблиця погодження дисциплін та їх перезарахування (50 % навантаження в НУЛП  та 50 % навантаження в університеті-партнері згідно вимог МОН).
6.  Фінансові умови щодо переїзду, навчання, проживання, харчування, страхування студентів при перебуванні на навчанні в університеті-партнері.

7. Обов'язково необхідно зазначити, що для студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, обов’язковою умовою участі в програмі подвійних дипломів є  повна оплата за навчання у Львівській політехніці, незалежно від умов оплати в університеті-партнері. Повернення коштів за дисципліни, які перезараховуються, не відбувається. Студенти бюджетної форми навчання сплачують за навчання в університеті-партнері у випадку такої вимоги згідно підписаної угоди.

8. Умови дистанційного навчання за програмою.
9.  Обов’язкове подання (до ЦМО) копії диплому та додатку до нього від Університету-партнера по завершенню навчання.

 

Угоди, що передбачають навчання  за програмою подвійних дипломів:

 • Люблінська політехніка (Польща) – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (ІБІД, ГС);
 • Люблінська політехніка (Польща) – «Реставрація архітектурних і міських пам’ятників, реконструкція архітектурних об’єктів»; (ІАРХ, АР)
 • Люблінська політехніка (Польща) – «Хімічні технології та інженерія» (ІХХТ, ХТПП);
 • Люблінська політехніка (Польща) – «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів»(ІХХТ, ХТПП);
 • Люблінська політехніка (Польща) – «Хімічні технології високомолекулярних сполук» (ІХХТ, ХТПП);
 • Університет гірничої промисловості та металургії м. Краків (Польща) – «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» (ІНЕМ, ОА, ФІН);
 • Університет гірничої промисловості та металургії м. Краків (Польща) – «Інформаційні технології проектування/ Системне проектуваання» (ІКНІ, САПР);
 • Економічний університет м. Вроцлав (Польща) – «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» (ІНЕМ, ФІН);
 • Вища інженерно-економічна школа м. Жешув (Польща) – «Геодезія і картографія» (ІГДГ;
 • Політехніка Білостоцька, Факультет будівництва і інженерії довкілля (Польща) – «Промислове та цивільне будівництво»(ІБІД);
 • Політехніка Білостоцька, Факультет будівництва і інженерії довкілля (Польща) – «Теплогазопостачання і вентиляція» (ІБІД, ТГВ);
 • Вища економічна школа в Білостоку – «Менеджмент», «Міжнародні економічні відносини» (ІНЕМ, ММП);
 • Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій (Польща) – «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент організацій», «Менеджмент антимонопольної діяльності», «Логістика», «Адміністративний менеджмент», «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» (ІНЕМ);
 • Суспільна Академія Наук, м. Лодзь (Польща) - спеціальність не вказана;
 • Вища школа господарства крайового м. Кутнє (Польща) – “ Геодезія і картографія»(ІГДГ);
 • Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин (Польща) – «Міжнародні політичні та економічні відносини»(ІГСН, ПМВ);
 • Поморська академія, м.Слупськ (Польща) – «Туризм» (ІСТР);
 • Варшавська політехніка; факультет будівельних інсталяцій, гідротехніки і інженерії довкілля – «Теплогазопостачання і вентиляція» (ІБІД, ТГВ);
 • Вища лінгвістична школа, м.Ченстохова – спеціальність не вказана;
 • Технічний Університет м. Ільменау (Німеччина);
 • Вища школа Нойбранденбург (Німеччина) – «Геодезія», «Геоінформаційні системи та технології» (ІГДГ);
 • Вища школа Нойбранденбург (Німеччина) – «Геоінформатика та геодезія» (ІГДГ);
 • Університет Мен, м. Ле Ман (Франція) – багато спеціальностей в галузях: «Природничі наук і Технології» та «Економіка та менеджмент»;
 • Університет Мен, м. Ле Ман (Франція) (ІХХТ, ТБСФБ);
 • Словацький університет сільського господарства м. Нітра (Словаччина) – «Адміністративний менеджмент»(ІАПО, АФМ);
 • Університет Перуджі (Італія) – «Соціо-антропологічні дослідження» (ІГСН, СР);
 • Університет Перуджі (Італія) – «Соціальна економіка-Філософія» (ІГСН, СКІД);
 • Університет Перуджі (Італія) – «Психологія» (ІНПП, ПСУ);
 • Університет Перуджі (Італія) – «Освітні педагогічні науки» (ІНПП, ТПП).

По кожній з цих програм в Університеті розроблений алгоритм навчання та зарахування кредитів відповідно до Європейської системи перезарахування кредитів ECTS, що дає можливість студентам, навчаючись у Львівській політехніці, отримати ще один диплом іншої країни.

Окрім цього навчання за програмами подвійного диплому відкриває такі можливості для українських студентів:

 1. Відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах.
 2. Можливість одержання додаткових знань у суміжних галузях науки, професійних напрямів, спеціалізацій.
 3. Набуття досвіду перебування в умовах практико-орієнтованого навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах, тощо.
 4. Отримання міжнародновизнаного диплому уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома.
 5. Набуття за час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни.
 6. Підвищення рівня володіння іноземними мовами.
 7. Можливість ознайомлення з культурою та традиціями інших країн, а також особливостями ведення бізнесу в країнах Євросоюзу.
Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому