Програма «Visiting professor»

Програма «Візит-професор»/«Гостьовий лектор» (надалі – Програма) – це програма приймання в Університеті висококваліфікованих фахівців з метою провадження освітньої діяльності за інноваційними напрямами науки, технологій та розвитку суспільства.

Візит-професор (ВП)/гостьовий лектор (ГЛ) – це фахівець в галузі освіти чи науки або експерт з певної сфери професійної діяльності, який перебуває з візитом або приймається дистанційно в Національному університеті «Львівська політехніка» (надалі – Університет) та здійснює освітню діяльність в очній, дистанційній або змішаній формі.

Завдання Програми:

  • підвищення якості освітньої діяльності шляхом залучення до читання лекцій провідних українських і закордонних фахівців;
  • розвиток академічної мобільності і співпраці з університетами України та закордонними університетами;
  • ознайомлення студентів та працівників Університету з результатами передових наукових досліджень та сучасними технологіями.

Види освітньої діяльності, які може передбачати Програма:

  • викладання дисциплін для здобувачів вищої освіти згідно з навчальним планом;
  • керівництво кваліфікаційними та курсовими роботами (проєктами) здобувачів вищої освіти згідно з навчальним планом (як частина діяльності за Програмою);
  • читання відкритих лекцій для здобувачів вищої освіти поза навчальним планом;
  • викладання факультативного курсу (ФК) для здобувачів різних рівнів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації поза навчальним планом.

Види діяльності за Програмою можуть поєднуватися.

Особливості реалізації Програми

Учасники Програми

Вид освітньої діяльності/річне навантаження

Узгодження з навчальним планом

Працевлаштування

Форма участі

 

Візит-

професор

Курси з навчальних планів (не менше 60 годин)

Згідно з навчальним планом

З працевлаштуванням

  • очна
  • дистанційна
  • змішана

Факультативний курс (ФК) (не менше 60 годин.)

Поза навчальним планом

Без працевлаштування на добровільних засадах

Гостьовий лектор

Відкриті лекції або ФК

(від 10 год. до 60 год)

Навчальне навантаження ВП для реалізації освітньої діяльності повинно становити не менше 60 годин навчальних занять протягом року.

Тривалість факультативного курсу ВП становить не менше 60 год. протягом року. Проведення факультативного курсу ВП здійснюється без працевлаштування на добровільних засадах.

Лекційне навантаження ГЛ становить не менше 10 год протягом семестру та проводиться на безоплатній основі.

У 2021 році у Національному університеті «Львівська політехніка» у Програмі «Візит-професор»/«Гостьовий лектор» взяло участь 25 іноземних Візит професорів та 23 Гостьових лектори. Було проведено 13 міжнародних факультативних курси.

Оновлено 3 місяці 2 тижні тому