Про програму Erasmus+ KA1

Напрямом Erasmus+KA1 передбачено співпрацю для взаємного обміну студентами та співробітниками вищих навчальних закладів на основі укладання двосторонніх міжінституційних угод між вищими навчальними закладами країн-членів програми та країн-партнерів.

Проекти міжнародної навчальної мобільності передбачають:

 • Стипендії для здійснення академічних обмінів на різних рівнях (бакалаври, магістри, аспіранти), в різних предметних областях – не більше ніж 12 місяців за цикл навчання незалежно від типу та тривалості мобільностей:
  • 3-12 місяців для навчальної мобільності;
  • 2-12 місяців для стажування студентів;
 • Стипендії для викладання викладачам  та стажування персоналу ВНЗ – від 5 днів до 2 місяців (кошти покривають переїзд, проживання та харчування);
 • Кошти на організаціійну діяльність Університету за Програмою

Заявку на участь в Програмі подає вищий навчальний заклад з країни-учасниці програми Erasmus+ KA1 від імені партнерства до Національного агентства програми Erasmus+.

Принципи та вимоги програми ERASMUS+

Вищий навчальний заклад країни-члена програми Erasmus+, повинен дотримуватися принципів Хартії Еразмус у сфері вищої освіти Erasmus Charter for Higher Education | Erasmus+ (europa.eu)

Вищий навчальний заклад, розташований у країнах-партнерах програми Erasmus+КА1, повинен дотримуватися таких принципів та вимог (витяг з тексту Міжінституційної угоди Erasmus+КА1):

 • Повністю дотримуватися принципів недискримінації та сприяти і забезпечувати рівний доступ та можливості для учасників мобільності будь-якого походження, зокрема, із знедолених або вразливих груп
 • Застосовувати процес відбору, який є справедливим, прозорим та задокументованим, забезпечуючи рівні можливості для учасників, що мають право на мобільність
 • Забезпечувати визнання результатів навчання та, де це можливо, стажувань студентів – учасників мобільності
 • Не стягувати платні, у разі кредитної мобільності, зі студентів, що прибувають, за навчання, реєстрацію, іспити або доступ до лабораторних та бібліотечних ресурсів. Тим не менш, дозволяється стягувати невелику платню на тій самій основі, що з місцевих студентів, за такі витрати як страхування, участь в студентських спілках та використання витратного матеріалу.

Вищий навчальний заклад, розташований у країні-партнері програми Erasmus+, також зобов’язується:

До початку мобільності

 • Надати інформацію про навчальні дисципліни (зміст, рівень, обсяг, мову) задовго до початку періодів мобільності, щоб забезпечити прозорість по відношенню до всіх сторін і дозолити мобільним студентам зробити добре інформований вибір щодо дисциплін, які вони будуть слухати
 • Сприяти учасникам мобільності, які від’їжджають, досягнення необхідного рівня володіння мовою
 • Забезпечити, щоб мобільність студентів і працівників з метою навчання/ стажування, яка ґрунтується на освітній угоді для студентів та угоді з мобільності для працівників, була заздалегідь узгоджена між закладом, що направляє, та закладом, що приймає, або підприємствами та учасниками мобільності
 • Надавати допомогу, пов’язану з отриманням віз, в разі необхідності, для учасників мобільності, що від’їжджають та прибувають. 
 • Надавати допомогу, пов’язану з отриманням страхового полісу, де це необхідно, для учасників мобільності, що від’їжджають та прибувають 
 • Надавати учасникам мобільності, що прибувають, допомогу/ рекомендації щодо знаходження житла. 

Під час та після періоду мобільності

 • Забезпечити справедливий підхід, академічне ставлення та послуги для місцевих студентів та працівників та учасників мобільності та інтегрувати учасників мобільності, що прибувають, до щоденного життя закладу, а також створити належні умови наставництва та підтримки для мобільних учасників та належну мовну підтримку для учасників мобільності, що прибувають
 • Прийняти всі види діяльності, вказані в освітній угоді, як такі, що зараховуються до отримання диплому, за умови, що вони були успішно завершені мобільним студентом
 • Надати, на безоплатній основі, студентам – учасникам мобільності та закладам, що їх направляють, академічні довідки щодо оцінок англійською мовою або мовою закладу, що направляє, які містять повну, точну та актуальну інформацію про їх успіхи на час закінчення періоду мобільності
 • Підтримувати реінтеграцію учасників мобільності та дати їм можливість, після повернення, розбудовувати власний досвід на благо Закладу
 • Забезпечити визнання викладацької та навчальної діяльності працівниками університету, реалізованої протягом періоду мобільності, на основі угоди про мобільність.

 

Оновлено 3 тижні 6 днів тому