Укладання міжінституційної угоди

Укладання міжінститутційних угод програми Erasmus+КА107 ініціюється Центром міжнародної освти та кафедрами Університету. Міжінституційна угода укладається за взаємною згодою між Львівською Політехнікою та університетом країни-члена програми Erasmus+.

Порядок укладанням міжінституційної угоди (МІУ)  - Inter-institutional agreement

 1. Підготовка проекту МІУ  (може здійснюватися Центром міжнародної освіти або кафедрами Університету).
 2. Погодження положень проекту МІУ (кількість та види мобільностей, умови угоди) Центром міжнародної освіти та університетом країни-члена програми.
 3. Подання університетами країн-членів Програми заявок на реалізацію мобільностей  до Національних Erasmus+офісів.
 4. Інформування міжнародними службами університетів країн-членів програми Центру міжнародної освіти про рішення Європейської комісії та національних Erasmus+офісів щодонадання грантів на мобільності Львівській політехніці.
 5. Підписання МІУ Проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Чухрай Н.І. або Керівником Центру міжнародної освіти (координатором програми Erasmus+ Університету)  Гоц Н.Є. міжінституційної угоди (проводиться до реалізації першої мобільності).
 6. Відсилання Центром міжнародлної освіти сканованої копії МІУ університету-члену програми Erasmus+ (проводиться до реалізації першої мобільності з електронної пошти Erasmus+офісу Львівської політехніки).
 7. Інформація про кількість, види та терміни реалізації мобільностей, спеціальності та вимоги щодо конкурсу подається на сайті ЦМО Львівської політехніки.

Міжінституційні угоди програми Erasmus+КА107 визначають:

 • правила участі в проекті академічної мобільності;
 • мету мобільності (навчання, викладання, стажування);
 • кількість студентів або викладачів, які скеровуються для участі в мобільності;
 • категорії учасників мобільності (бакалаври, викладачі, аспіранти, адміністративний персонал);
 • порядок орнанізації конкурсного відбору учасників мобільностей;
 • вимоги до конкурсних комісій;
 • вимоги щодо рівня знання іноземної мови;
 • інформацію про університет;
 • контактну інформацюя координатора програми Erasmus+КА107 від Університету;
 • перелік спеціальностей, за якими укладається угода про мобільність;
 • послуги, які має надати вищий навчальний заклад, що відсилає учасників академічної мобільності;
 • послуги, які має надати той, що приймає учасників академічної мобільності;
 • візову інформацію;
 • інше.

Приклад проекта міжінституційної угоди з інформацією про Львівську політехніку  та рекомендації щодо оформлення знаходяться у прикріплених файлах.

 

Оновлено 3 тижні 6 днів тому