Проведення конкурсного відбору для участі в мобільності за програмою Erasmus+ KA1

У конкурсі на участь в програмі академічної мобільності Erasmus+ KA1 можуть брати участь:

 • Студенти (бакалаври, крім першого року навчання, та магістри) та аспіранти (студенти PhD) - для реалізації навчання;
 • Науково-педагогічні працівники для викладання;
 • Адміністративні працівники для участі в тренінгах.

Мобільність працівників закладів вищої освіти:

Мобільність з метою викладання: цей напрям дозволяє викладачам ЗВО або працівникам підприємств викладати у ЗВО-партнері проекту за кордоном. Мобільність з метою викладання може реалізовуватися для будь-якого напряму або навчальної дисципліни.

Мобільність з метою стажування/ підвищення кваліфікації: цей напрям підтримує професійний розвиток науково-педагогічного та адміністративного персоналу ЗВО шляхом їх участі в тренінгах за кордоном (окрім конференцій), в стажуванні, в заходах професійної підготовки у ЗВО партнері проекту або іншій відповідній організації за кордоном.

У 2023 році в рамках розподілу грантів на мобільність персоналу між країнами-членами Програми акцент буде ставитися на періоди навчання для педагогічних працівників закладів вищої освіти, що дозволить їм розвивати педагогічні навички та навички з розробки навчальних планів.

Центр міжнародної освіти за погодженням з університетом-членом програми Erasmus+ організовує конкурсний відбір учасників. Конкурс проводять конкурсні комісії за результатами оцінювання поданих документів (анкети та вказаних в ній документів). До складу комісії можуть входити:

 1. Преставники ЦМО
 2. Заступники директорів ННІ з міжнародної співпраці
 3. Представники європейського університету

Документи на конкурс для студентів для участі в Програмі (згідно вимог програми Erasmus+ та Європейської комісії)

 • Анкета-заява (шаблон Анкети для студентів поданий в прикріпленому файлі)
 • Копія закордонного паспорта
 • Копія навчальної картки
 • Копія сертифікату, що підтверджує рівень іноземної мови B2
 • Мотиваційний лист
 • Резюме/CV (формат ЕuгораSS)
 • Перелік документів, що засвідчують досягнення студента у студентській та/або науково-дослідній роботі (для аспіранта обов’язково)

Документи на конкурс для викладачів для участі в Програмі (згідно вимог програми Erasmus+ та Європейської комісії)

 • Анкета-заява (шаблон Анкети для викладачів поданий в прикріпленому файлі)
 • Резюме СV (Europass)
 • Мотиваційний лист
 • Копія сертифікату, що підтверджує рівень іноземної мови (за наявності);
 • План лекцій (8 годин), підписаний директором інституту;
 • Копія закордонного паспорта
 • Лист-підтримки з вишу-партнеру (за наявності).

Документи на конкурс для адміністративних працівників для участі в Програмі (згідно вимог програми Erasmus+ та Європейської комісії)

 • Анкета-заява (шаблон Анкети для адміністративних працівників поданий в прикріпленому файлі)
 • Резюме СV (Europass)
 • Мотиваційний лист
 • Копія сертифікату, що підтверджує рівень іноземної мови B2
 • Копія закордонного паспорта
 • Розширений план тренінгу, підписаний керівником структурного підрозділу (керівником відділу, директором інституту)

Результат конкурсного відбору оформляється у вигляді  протоколу конкурсної комісії (MINUTES). 

Кандидат, який пройшов конкурсний відбір номінується Університеом для учаасті в мобільності .  ЦМО оформляє Nomination Letter на бланку Університету.  Nomination Letter підписує Проректора з міжнародних зав'язків. Цим листом Університет номінує особу для участі в програмі ERASMUS+. ЦМО надсилає лист в Еразмус-офіси Європейських університетів.

Оновлено 1 місяць тому