ІППО / ЦІОТ

Центр інноваційних освітніх технологій

Директор центру: кандидат педагогічних наук, доцент Носкова Маргарита Вячеславівна
Адреса
вул. В. Чорновола 57, 3й поверх, м.Львів, 79005
E-mail
ciot@lpnu.ua
Номер(и) телефону
Приймальна: кабінет 313, тел. 258-32-38
Директор: кабінет 312, тел. 258-32-39
Укладання договорів з фізичними та юридичними особами: кабінет 304, тел. 258-32-34
Організація навчання, видача сертифікатів: кабінет 311, тел. 258-32-37

Напрями роботи:

  • перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти з використанням інноваційних педагогічних технологій;
  • консультування з питань інноваційної педагогіки та сучасних педагогічних технологій;
  • поширення перспективного вітчизняного та закордонного досвіду, ефективних практик застосування ІКТ в освітньому процесі;
  • організація та проведення курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань інноваційної освітньої діяльності на замовлення закладів освіти;
  • співпраця з вищими закладами освіти, установами, компаніями (у т.ч. закордонними) з питань провадження інноваційної освітньої діяльності.

Працюємо на підставі:

Ліцензії на провадження освітньої діяльності: наказ МОН України № 1511л від 16.12.2016 та № 1л від 06.01.2017
Сертифікату про акредитацію: Серія УД № 14007743
Виданий за рішенням Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. Протокол № 133, наказ МОН України № 13 від 08.01.2019 р.
Термін дії до 01.07.2024 р.
Спеціальність: 011 «Освітні педагогічні науки»
Ліцензійний реєстр суб'єктів освітньої діяльності: реєстр

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 року, документи про підвищення кваліфікації видані Центром інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» не потребують затвердження педагогічними (вченими) радами закладів освіти та приймаються атестаційними комісіями без додаткових узгоджень.

Підвищення кваліфікації

Розклад курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів і майстер-класів, що відбуватимуться у Центрі інноваційних освітніх технологій:

Навчання здійснюється за кошти юридичних та (або) фізичних осіб, а також за кошти державної субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти України. 

У 2021 році підвищення кваліфікації вчителів 5-11(12) класів ЗЗСО за кошти державного бюджету здійснювалось відповідно до постанови КМУ № 682 від 30.06.2021 року «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України № 476 від 17.05.2021».

Новини