Історія кафедри туризму

Кафедра туризму створена 1 вересня 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму (з вересня 2017 року перейменовано в Навчально-науковий інститут сталого розвитку) імені В’ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

У 2012 році було здійснено перший набір студентів в обсязі 50 осіб на перший курс і 23 особи — за скороченою програмою навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст».

У 2014 році кафедрою було успішно акредитовано напрям підготовки 6.140103 (з 2016 року змінено шифр спеціальності на 242) «Туризм» і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів денної форми навчання до 75 осіб . У цьому ж році було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство».

У 2015 році було отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на підготовку бакалаврів заочної форми навчання в обсязі 70 осіб. А у 2016 році кафедрою було отримано ліцензію на підготовку магістрів загальним обсягом 100 осіб (60 осіб стаціонарної та 40 — заочної форм навчання).

З 2017 року здійснюється набір студентів на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм». У 2018 році кафедра туризму успішно пройшла акредитацію підготовки фахівців спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та відбувся перший випуск магістрів ОПП «Туризмознавство».

На даний час на кафедрі туризму працює 22 науково-педагогічних працівника, з них 3 доктори наук та 16 кандидатів наук. Завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор А.А. Теребух.

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців сфери туризму. Особливий акцент в навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних спецкурсів, які опираються на найновіші дослідження в сфері туризму та перспективи їх практичного застосування. Опанувавши такі знання, випускники є «мобільними» у виборі оптимальних рішень. Студенти отримують практичну підготовку під час проходження практики на підприємствах, установах та організаціях, що працюють в туристичній галузі.

Проводяться інтенсивні переговори з зарубіжними вищими освітніми закладами та підприємствами про практичну підготовку в них частини наших студентів. 19 жовтня 2017 року укладено Угоду про співпрацю терміном на 5 років між Національним університетом «Львівська політехніка» та ТзОВ ALER Travel (Албанія). У 2018 році такі угоди укладено з підприємствами туристичної галузі Болгарії, Туреччини та Греції.

22 листопада 2017 року підписано Домовленість із Academia Pomorska (Польща) про взаємну допомогу в процесі навчання студентів за програмою подвійних дипломів. Також налагоджена співпраця з Вищою Школою Туризму і Екології в Су́хій-Бески́дзькій (Польща), Факультетом бізнесу Університету Акденіз (Туреччина) та Rhodesnow LTD (Литва). За програмами семестрових обмінів близько 25 студентів щорічно навчаються в Академії Поморській (Польща).

Кафедра туризму виступає співорганізатором міжнародного наукового симпозіуму «Сталий розвиток: стан та перспективи».

На кафедрі створено та обладнано лабораторію ресторанного обслуговування, лабораторію готельної справи, науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій в туризмі, науково-дослідну лабораторію «Інновації в туризмі» та кабінет туризмознавства.

Випускники спеціальності «Туризм» мають змогу працювати у туристично-рекреаційному господарстві в підрозділах, пов’язаних з природокористуванням, в оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях. Рівень підготовки дозволяє випускникам обіймати такі посади:

  • Директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського),
  • Керівника туристичного підприємства,
  • Керуючого готельним господарством,
  • Завідувача бюро (подорожей, екскурсій),
  • Начальника туристської бази,
  • Консультанта з туризму в органах державної влади.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому