Міжнародний форум

2‒ИЙ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ 

«ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ВИКЛИКІВ»

 

Дорогі колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 2‒ому Міжнародному науково-практичному форумі «ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ВИКЛИКІВ», який відбудеться 17-19 квітня 2024 року на базі кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка».

 

СЕМІНАРИ ФОРУМУ

Семінар 1. «Тенденції розвитку туристичної галузі в умовах війни».

Семінар 2. «Готельний бізнес у військовий період: реалії, проблеми, прогнози».

Семінар 3. «Ресторанні та гастрономічні тренди світу та України».

 

ВАЖЛИВЕ ПРО ФОРУМ

Форум буде проходити в змішаній формі (вживу та/або дистанційно ‒ з використанням платформи ZOOM). 

Матеріали Форуму увійдуть до Збірника тез Форуму.

Після завершення Форуму всі учасники отримають сертифікати (15 годин, 0,5 кредиту ECTS).

Робочі мови: українська, англійська.

 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ

Заповнити реєстраційну форму до 1.04.24 р.;

Надіслати тези доповіді на електронну адресу: murmarja@gmail.com у форматі Microsoft Word (згідно вимог Додатку 1) до 01.04.24 р.


 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Мороз Олександр Іванович ‒ Голова Програмного комітету, д.т.н., проф., директор Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Теребух Андрій Андрійович ‒ заступник Голови, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Брешіа Паоло ‒ президент U.C.M. Association ‒ Italy «Foggia ‒ Italy», Фоджія, Італія;

Дуцяк Ігор Зенонович ‒ д.філософ.н., проф., професор кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Бучко Жанна Іванівна ‒ д.геогр.н., доц., доцент кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна;

Лященко Олександра Миколаївна ‒ д.е.н., проф., в.о. завідувача кафедри управління та організаційного розвитку Українського католицького університету, Львів, Україна;

Кузишин Андрій Васильович ‒ д.геогр.н., проф., декан географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна;

Матвійчук Людмила Юріївнад.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету, Луцьк, Україна;

Поплавська Інна Володимирівнак.геогр.н., доц., в.о. завідувача кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна;

Коротун Сергій Ігорович ‒ к.геогр.н., доц., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, Україна;

Яжевіч Івона ‒ д.н., проф., директор Інституту соціально-економічної географії та туризму Академії Поморської, Слупськ, Польща;

Стадніцкі Єжи ‒ д.н., проф., завідувач кафедри Кельцький університет техніки (Політехніка Свєнтокшиська), Кельце, Польща;

Любенов Гешо Сімеонов ‒ директор «ТУРАЛ МЕНИДЖМЪНТ», Варна, Болгарія;

Паска Марія Зіновіївна ‒ д.вет.н., проф., завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна;

Божук Тетяна Іванівна ‒ д.геогр.н., професор кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна;

Магалецька Ірина Анатоліївна ‒ к.т.н., керівниця навчального центру готельної та ресторанної справи Reikartz Hotel Group (ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент»), Львів, Україна.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Теребух Андрій Андрійович ‒ Голова Організаційного комітету, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Лущик Марія Василівна ‒ заступниця Голови, к.геогр.н., доц., доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Москвяк Ярослава Євгенівна ‒ заступниця Голови, к.е.н., доц., доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна. 

Паньків Наталія Євгенівна ‒ к.біол.н., доц., доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Ярошко Анна Юріївна ‒ фахівець кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Вовк Олександра Іванівна ‒ лаборант кафедри туризму Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Очна участь ‒ 500 грн. У вартість включено публікація тез у електронному збірнику, Сертифікат учасника, кава-брейк та святковий фуршет.

Заочна участь ‒ 200 грн. У вартість включено публікація тез у електронному збірнику доповідей та електронний Сертифікат учасника.

Вартість проживання до реєстраційного внеску не включена.

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:

Кафедра туризму, Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Карпінського 2/4, 1-й навч.к., ауд. 210, Львів, Україна, 79007

Телефони оргкомітету:

+38 (097) 557 6310 – Марія Лущик (murmarja@gmail.com)

+38 (067) 964 0999 – Ярослава Москвяк (slavakohanec1201@gmail.com)

 

Додаток 1 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

На електронну адресу Оргкомітету надсилати наукову статтю обсягом до 5 сторінок (разом з рисунками, таблицями та формулами), які відповідають тематиці конференції.

Статтю потрібно подати у форматі doc., MSWord. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 14, через один інтервал з усіма полями 2,0 см. Абзацний відступ 1,25, вирівнювання по ширині, без нумерації сторінок. Бібліографічний список складати в алфавітному порядку й послідовно нумерувати. Посилання на літературні джерела у тексті статті позначати арабськими цифрами у квадратних дужках [1, 2 і т. д.].

 

Зразок оформлення тез доповіді:

 

ГЕОГРАФІЯ СОЛІДАРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (жирний, 14 tnr)

Лущик Марія Василівна (жирний, 12 tnr)

к. геогр. н., доц., доцент кафедри туризму,

Національний університет «Львівська політехніка», Львів (курсив, 12 tnr)

 

Текст анотації українською мовою (курсив, 12tnr).

Ключові слова: (жирний курсив, 12 tnr) солідарний туризм (курсив, 12tnr).

Текст анотації англійською мовою (курсив, 12 tnr).

Key words: (жирний курсив, 12 tnr) solidarity tourism (курсив, 12tnr).

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст (14 tnr).

Література: (жирний, 12 tnr)

1. Короткий оксфордський політичний словник / Уклад. І. Маклін, А. Макмілан. – К.: Основа, 2006. – 789 с. (12 tnr).

Оновлено 4 місяці 2 тижні тому