Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Просторово інтегрована система обліку вуглецю в лісах

Проект «Просторово інтегрована система обліку вуглецю в лісах» (SIFCAS – Spatially integrated forest carbon accounting system, project # 627481 FP7-PEOPLE-IIF-2013) виконується в рамках здобутого індивідуального гранту за теметичним напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі» 7РП ЄС.

Опис проекту: Проект робить значний вклад у розвиток екології та науки про Землю в конкретній галузі прикладного системного аналізу, а саме – просторового моелювання процесів емісії/поглинання парникових газів, в основному двоокису вуглецю, у лісовому господарстві. Процеси емісії та абсорбції вуглецю у лісах значно змінюються від одного регіону до іншого, тому що варіюють різні лісові характеристики (біокліматичні зони, види порід, вік дерев, типи ґрунту і т.д.). Просторова інвентаризація емісій та стоків вуглецю у лісовому господарстві на регіональному рівні значно зменшує невизначеність у результатах інвентаризації. Розроблення геоінформаційної системи обліку вуглецю у лісах та відповідних математичних моделей оцінювання обсягу емісій та стоку вуглецю у лісовому господарстві має важливе значення для аналізу сценаріїв емісії/абсорбції при веденні різних комерційних видів діяльності лісових підприємств. Така система обліку лісового вуглецю може бути також використана для економічного і фінансового аналізу ефективності заходів зі зниження емісій або збільшення абсорбції, як інструментарію для підтримки прийняття рішень на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Цей проект поєднує переваги використання просторових підходів до аналізу емісії/абсорбції двоокису вуглецю у лісовому господарстві на різних просторових рівнях.

Отримувач гранту – Лесів Мирослава Юріївна, к.т.н., асистент кафедри прикладної математики інстиуту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Про отримувача гранту: Мирослава Лесів має більш ніж семирічний досвід у галузі просторового моделювання процесів емісії парникових газів, а також створення геоінформаційних технологій та цифрових карт на основі даних дистанційного зондування Землі. Брала активну участь у виконанні робіт за міжнародними грантами, спільними проектами в рамках міждержавних угод, зокрема:

  • проект 7РП «Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів» (2010-2014);
  • українсько-австрійський проект «Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних» (2011-2012);
  • українсько-китайський проект «Просторова інвентаризація парникових газів у житловому секторі китайських та українських регіонів для підтримки прийняття ефективних економіко-адміністративних рішень» (2013-2014).

Серед здобутків:

  • стипендія Станіслава Толпи на проведення наукових досліджень у Вроцлавському природничому університеті, м.Вроцлав, Польща (15.02.2011 – 15.07.2011);
  • грант Ернста Маха на проведення наукових досліджень у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу, м.Лаксенбург, Австрія (01.09.2010 – 31.12.2010);
  • грант на участь у літній програмі молодих науковців у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу, м.Лаксенбург, Австрія (01.06.2009 – 31.08.2009).
Оновлено 3 years 9 міс тому