Історія кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Кафедра є однією з наймолодших в інституті економіки і менеджменту — створена 20 грудня 2010 року. Ідеологічно кафедра спрямовує зусилля на підготовку управлінської еліти та фахівців для роботи у сфері адміністрування (бізнесового, публічного, соціального, ділового), які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг.

Кафедра «Менеджменту персоналу та адміністрування» є об’єднувальною ланкою, інтегруючим фактором всіх напрямів підготовки менеджерів та економістів і логічно доповнює концепцію системної підготовки управлінців в ІНЕМ. У 2012 році на кафедрі відбувся перший захист магістерських кваліфікаційних робіт з спеціальності «менеджмент» спеціалізації «менеджмент персоналу та адміністрування». У 2013 році кафедра пройшла акредитацію напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці». Два наступі роки проводився успішний набір абітурієнтів на цей освітньо-кваліфікаційний напрям. В 2015 році відповідно до постанови КМУ № 266 відбулося значне скорочення кількості спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Дана освітня реформа напряму торкнулася діяльності кафедри. З 2016/2017 н.р. на кафедрі ведеться підготовка фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями: 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці») та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент персоналу та економіка праці»).

Водночас з освітньою діяльністю працівниками кафедри приділялася належна увага й науці. З метою налагодження тісних взаємозв’язків наукового середовища з практиками на базі кафедри в травні 2012 року було проведено міжвузівський науково-практичний семінар «Управління персоналом в Україні: організаційна культура, лідерство та ефективність». В жовтні наступного року в місті Славське колективом кафедри організовано першу всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку». В процесі роботи на кафедрі чотири працівники здобули науковий ступінь кандидата економічних наук та один — доктора економічних наук. На даний час у складі кафедри працює 11 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 2 доктори економічних наук та 8 кандидатів економічних наук. З 2018 року завідувачем кафедри є д.е.н. Ситник Й.С.

Оновлено 10 місяців 1 тиждень тому