Навчальний процес кафедри менеджменту персоналу та адміністрування


Навчальний процес на кафедрі здійснюється з метою підготовки фахівців з управління персоналом. Випускники, отримавши весь спектр теоретичних знань та практичних навиків для вирішення завдань з HR-менеджменту, підготовлені до їх виконання в підприємствах, організаціях та установах різних видів економічної діяльності.

Сьогодні кафедра менеджменту персоналу та адміністрування здійснює підготовку фахівців за ступеневою системою (табл.).

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

 

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

073 «Менеджмент»

ОПП «Менеджмент» вибірковий блок «Менеджмент персоналу та адміністрування»

ОПП «Менеджмент персоналу (HR-менеджмент)»

ОП «Менеджмент»

051 «Економіка»

ОПП «Економіка бізнесу» вибірковий блок «Управління персоналом та економіка праці»

ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

ОП «Економіка»

Викладачами кафедри підготовлено курси «Ділова кар’єра», «Іміджеологія», «Дизайн мислення», що є вибірковими дисциплінами для студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки в Національному Університеті «Львівська політехніка».

Щорічно випускниками кафедри є 20-35 бакалаврів та 15-25 магістрів з менеджменту персоналу.

Наші випускники готові до виконання завдань HR-менеджменту на вітчизняних підприємствах.
 

Оновлено 10 місяців 1 тиждень тому