Навчальний процес кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Навчальний процес на кафедрі здійснюється з метою підготовки фахівців HR-менеджменту. Випускники, отримавши весь спектр теоретичних знань та практичних навиків для вирішення задач з HR-менеджменту, готові до їх виконання в організаціях різних видів економічної діяльності.

Сьогодні кафедра менеджменту персоналу та адміністрування здійснює підготовку фахівців за ступеневою системою (див. табл.).

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Бакалавр

Магістр

 

073 «Менеджмент»

Спеціалізація «Менеджмент персоналу та адміністрування»

Спеціалізація «Менеджмент персоналу та адміністрування»

051 «Економіка»

Спеціалізація «Управління персоналу та економіка праці»

Спеціалізація «Управління персоналу та економіка праці»

Викладачами кафедри підготовлено курс «Ділова кар’єра», що є вибірковою дисципліною для студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки НУ «Львівська політехніка».

Щорічно кафедра готує 10 бакалаврів та 10 магістрів з менеджменту персоналу.

Наші випускники готові до виконання завдань HR-менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Оновлено 1 рік 1 місяць тому