Проєкт «Назустріч новій хвилі»

Діяльність МІОКу в контексті міграційного напряму здійснюється у рамках проєкту «Назустріч новій хвилі». В основі цього проєкту – концепт двостороннього руху назустріч один одному: української держави і представників нової хвилі еміграції. З одного боку, існує держава зі своїми завданнями визначення стратегічних підходів, які закладаються в основу державної політики, спрямованої на регулювання міграції українців за кордон; створення економічних та правових умов для реалізації їх конституційного права на територіальну зміну місця праці та проживання, зокрема і виїзд на роботу за кордон; пом’якшення впливу глобалізаційних процесів, якими охоплені всі країни світу, на ринок праці України; соціальний захист українських трудових мігрантів за межами Батьківщини; усунення загрози безпеки України в різних сферах внаслідок втрати людського потенціалу держави. З іншого боку, українські емігранти за кордоном, поступово інтегруючись у чужоземне середовище, перетворюються на новий потенціал з новими можливостями працювати на благо своєї Батьківщини.

Основні шляхи реалізації міграційного напряму МІОКу:

  • здійснення наукових досліджень (перегляд), їх презентацій та обговорень;
  • проведення науково-методичних семінарів із питань міграційних процесів, їх причин та наслідків, ефективності міграційної політики в сучасних умовах;
  • проведення науково-практичних конференцій (перегляд), круглих столів (перегляд), ухвали яких є базою для розвитку міграційної політики України;
  • проведення моніторингу аналітичних матеріалів (перегляд), експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших інформаційних джерел щодо проблем міграції, діаспори та міграційної політики;
  • співпраця з органами влади (перегляд), участь у парламентських та комітетських слуханнях із питань трудової міграції, розробці законопроєктів, регіональних та державних програм співпраці з трудовими мігрантами тощо;
  • співпраця з державними та недержавними структурами, міжнародними організаціями, а також науково-дослідними інституціями в Україні та за кордоном, які дотичні до питань міграції (перегляд, перегляд);
  • реалізація окремих проєктів (перегляд), конкурсів, приcвячених проблемам трудової міграції, а також презентації діяльності громадських організацій українських мігрантів, державних та міжнародних установ.
Оновлено 1 рік 4 місяці тому