Історія інституту

У 1992 році було створено Міжнародний центр освіти, науки і культури, який за наказом Міністерства освіти України № 468 від 30 грудня 1998 року та наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 24-10 від 21 квітня 1999 року став Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).

Діяльність Інституту регламентується Положенням про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», схваленим Ученою радою Львівської політехніки (Протокол № 46 від 25 жовтня 2011 р.), затвердженим  наказом ректора № 440-1-10 від 03 липня 2012 р.,  та здійснюється згідно з чинним законодавством.

МІОК – унікальна інституція, яка на системній основі розвиває зв’язки з українською діаспорою та українськими мігрантами сьогодення, розбудовує співпрацю України та світового українства на глобальному та локальному рівнях.

Концептуально діяльність МІОКу здійснюється за такими напрямами:

 • освіта українського зарубіжжя (проєкт «Крок до України»);
 • сучасні міграційні процеси (проєкт «Назустріч новій хвилі»);
 • історико-культурна спадщина і визначні постаті української діаспори (проєкт «Відкриймо для України українську діаспору»).

 

У своїй діяльності МІОК використовує різні форми та методи, зокрема:

 • організацію міжнародних науково-практичних конгресів та форумів, семінарів та вебінарів, конференцій, круглих столів, міжнародних  шкіл із вивчення української мови та культури;
 • здійснення наукових та соціологічних досліджень;
 • розробку та випуск навчально-методичного забезпечення (підручників, посібників, методичних рекомендацій), а також розроблення освітніх порталів, онлайн-курсів;
 • налагодження контактів із діаспорою, презентацію діяльності українських громад та окремих особистостей українського зарубіжжя, організацію зустрічей, академій, виставок, конкурсів тощо.

 

Актуальними, з-поміж інших, є  проєкти, спрямовані на:

 • поширення у світі української мови як іноземної;
 • підтримку і розвиток українського шкільництва та вищих українознавчих студій за кордоном;
 • дослідження міграційних процесів з України.

 

Інститут розробив власну концепцію співпраці України та діаспори, яку представлено на багатьох міжнародних наукових конференціях із питань діаспори. Основою цієї концепції стали такі засади:

 • підтримка світового українства – стратегічний напрям політики української держави;
 • здобутки української діаспори – інтегральна частина досягнень України та світової цивілізації;
 • українська діаспора – дієвий інструмент політичного, економічного та культурного впливу в країнах проживання;
 • українська діаспора – потужний засіб утвердження позитивного образу нашої держави у міжнародній спільноті.

 

МІОК співпрацював та співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури й туризму України, Верховною Радою України, Світовим Конґресом Українців (СКУ), Європейським Конґресом Українців (ЄКУ), Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), українськими громадами світу, Благодійним фондом «Open Ukraine», Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000», Українським Інститутом, університетами, науковими організаціями та багатьма іншими державними та громадськими установами України й зарубіжжя.

 

Праця МІОКу цілком відповідає освітньо-науковій парадигмі Львівської політехніки та її стратегічному плану розвитку і є важливою частиною загального інтелектуально-просвітницького простору Університету.

Оновлено 1 рік 7 місяців тому