Наукова діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Працівники МІОКу займаються науковою роботою в рамках зареєстрованого наукового напряму Інституту «Діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспект». Науково-дослідна робота проводиться у межах таких зареєстрованих НДР:

  1. 2008 – 2011 рр. «Українська діаспора: освітній, культурологічний і політологічний аспекти» (номер державної реєстрації 0108U006639)
  2. 2011 – 2014 рр. «Українська мова як іноземна: теорія і практика» (номер державної реєстрації 0111U003990)
  3. 2011 – 2014 рр. «Україна у світових міграційних процесах» (номер державної реєстрації 0111U003991)
  4. 2014 – 2018 рр. «Міжнародна міграція та діаспора: історико-культурні, соціально-економічні та політико-правові аспекти» (номер державної реєстрації 0114U001690) та «Українська мова за кордоном: особливості функціонування, методика викладання» (номер державної реєстрації 0114U001691)
  5. 2018 – 2022 рр. «Інноваційні підходи до викладання української мови як іноземної» (номер державної реєстрації 0118U001545) та «Інтеграція України до глобальної міграційної системи» (номер державної реєстрації 0118U001546).

Науковий керівник науково-дослідних робіт МІОКу – к.пед.н., доц. Ключковська І.М.

Оновлено 1 рік 7 місяців тому