Хроніки Політехніки: Тимчасовий регламент внутрішнього устрою Технічної академії, затверджений у жовтні 1872 року

Юлія Курдина, кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини
Тимчасовий регламент у Gazeta Lwowska

Метою Технічної академії у Львові є теоретична, і, наскільки це можливо в школі, практична підготовка техніків у інженерській справі, будівництві та хімічно-технічній галузі за допомогою систематичних занять з усіх перелічених напрямів.

В Технічній академії існує 3 окремі фахові школи:

  • інженерна школа;
  • школа будівництва;
  • хімічно-технічна фахова школа.

Крім того, пов’язаним з Технічною академією є курс комерції.

Підставою існування Технічної академії є принцип свободи отримання та надання науки.

Навчання буде проводитися в зимовому та літньому семестрах. Зимове півріччя починається 10 жовтня і триває до 28 лютого, півріччя літнє – з 5 березня по 31 липня. Практичні виміри слухачів метрології відбуваються від 1 – до 20 липня.

Керуванням Академії займається вибраний з-поміж звичайних професорів на 1 рік ректор, вибір якого затверджує міністр освіти. Керівництво окремими фаховими школами Академії здійснюють колегії фахових шкіл, членами яких є професори, доценти за винагороду та викладачі наукових дисциплін, дотичних до фахової школи.

Члени колегії фахової школи вибирають одного професора зі свого колективу керівником на 2 роки.

Слухачі Технічної академії є звичайні та надзвичайні. Як звичайні слухачі приймаються:

  • кандидати, які отримали свідоцтво зрілості в середній школі через уповноважену для того установу; учні гімназії повинні довести достатню вправність в ручних та геометричних рисунках;
  • звичайні слухачі подібним чином організованих технічних інститутів, які переводяться до Технічної академії у Львові.

Як надзвичайні слухачі можуть бути прийняті кандидати, які не мають кваліфікації, потрібної для звичайних слухачів або ті, хто хоче відвідувати лише окремі курси. Такі кандидати мусять підтвердити, що мають щонайменше 18 років і володіють початковими необхідними знаннями, щоб зрозуміти лекції з вибраних курсів.

Надзвичайні слухачі не можуть отримати ні свідоцтва про вступ, ні абсолюторіуму (свідоцтва про закінчення вищого навчального закладу без захисту диплому – авт.), і не можуть бути звільнені від плати за науку та внеску за лабораторію.

Гості можуть бути допущені лише з дозволу ректора. Як гості можуть відвідувати окремі курси дисциплін лише ті кандидати, які перевищили нормальний вік, або вже закінчили фахову школу в іншій технічній академії або студії на одному з відділів університету.

За відвідування занять в Технічній академії оплачується імматрикуляційний (імматрикуляція – запис у список студентів – авт.) внесок і гонорар за лекції. Внесок імматрикуляційний становить 5 зол.р. (золотий ринський, поширена в Галичині назва австрійської та німецької валюти – гульдена – авт.) і має бути сплаченим при першому вступі до Технічної академії, або після повторного вступу після перерви у навчанні у рік або довше.

Від цього обов’язку слухачі не можуть бути звільнені.

Гонорари за лекції для звичайних слухачів становлять 15 зол.р. за одне півріччя і мають бути проплачені ще при вступі. Надзвичайні слухачі і гості платять як гонорар стільки зол. р. за одне півріччя, скільки годин в тижні викладається цей предмет, на який вони записані. При цьому 2 години вправ і креслень будуть рахуватися як 1 година лекцій. Гонорар за лекції, оплачений надзвичайним слухачем чи гостем не може перевищувати суми гонорару від звичайного слухача.

У випадку доведеної бідності і доброго результату навчання, засвідченого свідоцтвом, звичайні слухачі можуть бути цілком або наполовину звільнені від оплати за навчання. Сплачений гонорар їм повернуть, якщо вони звільнені від оплати.

Звільнення від оплати за лекції належить до компетенції колегії професорів.

Дохід за внесок імматрикуляції та гонорарів за лекції надходить у фонд Академії.

За використання лабораторій вноситься плата 15 зол.р. за півріччя. Дохід від використання лабораторії буде витрачено на її забезпечення.

Незаможні та старанні слухачі можуть бути звільнені від цієї сплати за такими ж умовами, за якими звільняються від сплати гонорару за лекції.

Слухачі Технічної академії, крім загальних статутів, зобов’язані виконувати і окремі дисциплінарні приписи, з якими ознайомлюється кожен при вступі і дотримуватися яких він зобов’язується словом честі.

Щоб уможливити слухачам протягом певного часу набуття повних і правильних знань в одній з фахових професій, що викладаються в Технічній академії, колегія професорів укладає для кожної фахової школи окремі наукові плани.

Зголошення щодо прийнятих звичайних слухачів відбуваються в кожній фаховій школі з 1 до 4 жовтня включно у керівника фахової школи. Звичайні та надзвичайні слухачі, які вже записані в Технічній академії або переводяться до неї з інших закладів, подібно зорганізованих до академії, мають зголоситися в керівника фахової школи від 1 до 8 жовтня включно (відповідно – до 4 березня включно).

Кожен слухач, що зголосився, має представити керівнику фахової школи докладний родовід (Nationale), усі свідоцтва про попереднє навчання і місця роботи, а також план студій. На підставі прийнятого плану занять в канцелярії ректора відбувається прийом слухачів, який закінчується 8 жовтня в 12 годині опівдні.

Відвідування занять і поведінку звичайних слухачів занотовують в окремі книжечки, які видаються на весь час навчання, а слухачам надзвичайним – на спеціальних аркушах, виданих на один рік.

Для виставлення результатів студій звичайні слухачі можуть зажадати свідоцтва з результатами з поодиноких предметів. Ці свідоцтва будуть видані на підставі усних та письмових іспитів, а також графічних та практичних робіт слухача, виконаних протягом усього навчального року (або півріччя). Перескладати невдало складений іспит не дозволяється.

Звичайні слухачі, що слухали лекції з усіх наукових предметів, вказаних у науковому плані фахової школи, можуть вимагати абсолюторіум, що містить в собі відомості про відвідування занять, поведінку і також успішність в навчанні.

Перехідна постанова

В навчальному році 1872/73 як звичайні слухачі прийняті будуть також і кандидати, які на підставі п. 32 розпорядження міністерства освіти від 9 травня 1872 та розп. мініст. № 39 про складання іспитів зрілості у реальних школах, на вступних іспитах з математики, фізики, нарисної геометрії і геометричного рисунку доведуть достатню готовність до технічних студій.

За кожний предмет іспиту сплачується такса в сумі 2 зол.р.