Студентство у науково-дослідному житті Львівської політехніки 1960–1970-х років

Ростислав Мельник, кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини
Студенти Львівської політехніки 1960–1970-х років

Студенти завжди брали активну участь у науково-дослідному житті Львівської політехніки. У радянський період це стало нормою якщо не для всіх, то принаймні для більшості студентів вишу. Ще з середини 1940-х років їх активно залучали до виконання різних науково-дослідних робіт, які провадили в інституті.

Під кінець 1950-х років ця діяльність набула вже досить чітких організаційних форм, серед яких основними були такі: науково-дослідна робота як складова навчального процесу, а також науково-дослідна робота, яку студенти виконували у вільний від занять час у рамках створеного у 1959 році Студентського проєктно-конструкторського бюро та численних наукових гуртків і груп, що діяли при кафедрах і підрозділах інституту або ж безпосередньо на промислових підприємствах Львова. Без сумніву, найбільш поширеним і дієвим способом залучення студентства до науково-дослідної роботи була діяльність студентських наукових гуртків. Вони діяли майже на всіх кафедрах. На деяких кафедрах могло бути декілька гуртків.

У 1960-х роках студенти ще активніше стали брати участь у науково-дослідному житті своєї альма-матер. Про це свідчила динаміка невпинного зростання кількості молодих політехніків, які щороку у різний спосіб долучалися до науково-дослідних робіт інституту. Так, у 1967 р. з 9 866 студентів денної форми навчання до науково-дослідної роботи було залучено 2 174, з яких: 1 320 – у науково-дослідних гуртках при кафедрах (таких було 76), 528 – у Студентському проєктно-конструкторському бюро, а ще 328 – у Науково-дослідному секторі. Вже за два роки загальна кількість студентів, які брали участь у науково-дослідній роботі вишу за науково-технічними напрямами, зросла до 4 500 осіб (з 10 984 студентів денної форми навчання). Близько 2 000 студентів було залучено до наукової діяльності у галузі суспільних наук. Упродовж року при кафедрах діяли 80 науково-дослідних гуртків, в яких працювали 1 600 студентів. У роботі Студентського проєктно-конструкторського бюро брали участь 500 студентів, науково-дослідних лабораторій Науково-дослідного сектору – 625 студентів.

У 1970-х роках науково-дослідна активність молодих політехніків залишалася на такому ж високому рівні, як у попереднє десятиліття, а в абсолютних показниках продовжувала невпинне зростання. Зокрема, у 1974 році участь у науково-дослідних і проєктно-конструкторських роботах інституту брали 9 239 студентів (з 13 371, які навчалися у виші). 4 503 студенти було задіяно у наукових гуртках при кафедрах суспільних наук, 1 589 – наукових гуртках при випускових та загальнонаукових кафедрах. У Науково-дослідному секторі тоді ж працювали 960 студентів. Загальне керівництво їхньою науковою діяльністю здійснювали 937 викладачів кафедр та 65 працівників Науково-дослідного сектора. У 1978 році на денній формі в Політехніці навчалося 15 172 осіб. З них участь у науково-дослідній роботі брали 11 309. У 116 студентських наукових гуртках працювало 5 176 студентів. До виконання робіт Науково-дослідного сектору було залучено 1 230 студентів. Керівництво науково-дослідною діяльністю студентів здійснювали 1 195 викладачів та 55 співробітників Науково-дослідного сектора.